ม.อุบลฯโชว์มะเขือเทศพันธุ์ดก ต้นเดียว 4,000 ลูก 

18 ก.พ. 2564 เวลา 4:15 น.437

นักวิจัยมะเขือเทศ ม.อุบลราชธานี โชว์ผลงาน ปลูกมะเขือเทศเชอรีระบบไฮโดรโปนิกส์ 1 ต้นให้ผลผลิตมากกว่า 4,000 ลูก

นักวิจัย มะเขือเทศ คณะเกษตร ม.อุบลราชธานี โชว์ผลงาน ปลูกมะเขือเทศเชอรีระบบไฮโดรโปนิกส์ ให้ผลผลิตมากกว่า 1 ต้น 4,000 ลูก 

 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนวัตกรรมระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ปลูกมะเขือเทศเชอรี่ 1 ต้น สามารถออกผลได้มากกว่า 4,000 ลูก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ในอันดับต้นของประเทศ ได้ทดลองปลูกจนประสบความสำเร็จ โดย รศ.ดร.บุญส่ง นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทำการวิจัยเพาะปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่ มาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการทำงานวิจัยให้เกษตรกร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ม.อุบลฯโชว์มะเขือเทศพันธุ์ดก  ต้นเดียว 4,000 ลูก 

  มะเขือเทศเชอรี่มีความโดดเด่นด้านรสชาติ ปัจจุบันนำมารับประทานเป็นผลไม้สด มีผลตอบแทนสูง ประมาณกิโลกรัมละ 200-300 บาท มีความหลากหลายของสายพันธุ์ โดยตัวที่โดดเด่นที่สุดคือมะเขือเทศเชอรี่สีแดง  

ในส่วนของการทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่ ครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ เปรียบเทียบพันธุ์ในระบบไฮโดรโปนิกส์ที่มีการหมุนเวียนนํ้าและสารอาหาร  โดยปลูก 1 ต้น สามารถให้ผลผลิตประมาณ 4,000 ลูก ใช้ชื่อว่า “พันธุ์มหามงคล”   ม.อุบลฯโชว์มะเขือเทศพันธุ์ดก  ต้นเดียว 4,000 ลูก 

ม.อุบลฯโชว์มะเขือเทศพันธุ์ดก  ต้นเดียว 4,000 ลูก 

ทั้งนี้ มะเขือเทศมีความต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก  ใบและรากจึงต้องมีความสมดุลกัน นักวิจัยต้องใช้นํ้าเติมลงในอ่างวันละประมาณ 100 ลิตร เพื่อหล่อเลี้ยงราก พร้อมใส่ปุ๋ย AB สำหรับไฮโดรโปนิกส์ ในปริมาณที่เหมาะสม จึงทำให้ผลผลิตออกมาเป็นที่น่าพอใจ

ผู้ที่สนใจ สามารถชมระบบสาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์มะเขือเทศเชอรี่ ได้ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045-353500  หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,654 วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปั้น Digital Valley @Ubon

ชงเครื่องประดับชนเผ่า ร่วมงานแฟร์ต่อยอดโกอินเตอร์

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง