“ดีป้า”ปักธง“อุบลฯดิจิทัลวัลเลย์”  ติดปีกธุรกิจรายย่อยฝ่าภัยโควิด-19

05 ก.พ. 2564 เวลา 14:25 น.167

ดีป้า จับมือจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจฝ่าภัยโควิด-19 ปัดหมุด Digital Valley @Ubon บริการเขตอีสานใต้

ดีป้า จับมือจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจฝ่าภัยโควิด-19 ปัดหมุด Digital Valley @Ubon บริการเขตอีสานใต้

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) พร้อมด้วย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ โดยทางดีป้า สาขาภาคอีสานตอนล่าง พร้อมให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่  รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

การดำเนินงานขั้นต้นมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่ แผงลอย ตลาดสด  ให้สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ให้บริการด้านดิจิทัล (Digital Provider) สัญชาติไทย ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (depa Digital Transformation Fund) เพื่อเป็นส่วนช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ได้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการจองคิวออนไลน์ การรับชำระค่าใช้จ่ายด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด การจัดการการขายหน้าร้าน การขายสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ฯลฯ ก่อนขยายผลสู่จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวน 40 ราย

นอกจากนั้น ดีป้าและจังหวัดอุบลราชธานี ยังมีแผนที่จะพัฒนาดิจิทัลสตาร์ทอัพ ด้านการท่องเที่ยว พร้อมสานต่อการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยว จำนวน 100 รายประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)

สฤษดิ์ วิฑูรย์

“ดีป้า”ปักธง“อุบลฯดิจิทัลวัลเลย์”   ติดปีกธุรกิจรายย่อยฝ่าภัยโควิด-19

“นอกจากนี้ ดีป้า พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จังหวัดอุบลราชธานี สู่ Digital Valley @Ubon เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคอีสาน อีกทั้งเป็นพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดาดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย เปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสู่กำลังคนดิจิทัล ครอบคลุมจังหวัดและพื้นที่ข้างเคียง ปูทางสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดี มีสุข และสร้างรายได้แก่ภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้ Digital Valley @Ubon อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี” ผู้อำนวยการใหญ่ กล่าว

ทางด้าน นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงยกระดับทักษะบุคลากรท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ และสามารถนำความรู้ไปสู่การพัฒนาพื้นที่จริงได้ 

เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถ ลดต้นทุน และสร้างโอกาสด้านรายได้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวมอีกด้วย 

หน้า 17 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,651 วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชงเครื่องประดับชนเผ่า ร่วมงานแฟร์ต่อยอดโกอินเตอร์

อุบลฯสั่งงด"รับตะวันใหม่ที่ผาแต้ม"

แท็กที่เกี่ยวข้อง