svasdssvasds

“บอร์ดแข่งขัน” ลุยสาง เรื่องร้องเรียน 2 ปี  86 เรื่อง

07 เม.ย. 2564 เวลา 9:35 น.

กรรมการการแข่งขันทางการค้า เผย2 ปีรับเรื่องร้องเรียน 68 เรื่อง คดีจบไปแล้ว20เรื่อง  ส่วนกรณีซีพีควบรวมเทสโก้ ขอเลื่อนส่งคำสั่งชี้แจงหลัง ศาลปกครองรับคำร้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  ให้เหตุผลขอเวลาในการจัดทำเอกสารและรวบรวมข้อมูลก่อน

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เปิดเผยว่าการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 ปี 3 เดือน มีสถิติรับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งสิ้น 68 เรื่อง  หรือเฉลี่ยปีละ 22 เรื่อง แบ่งออกเป็นการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า (การดำเนินคดี) และข้อมูลการดำเนินคดีแยกตามมาตรา 50 จำนวน 10 เรื่อง, มาตรา 54 จำนวน 4 เรื่อง ,มาตรา 57 จำนวน 54 เรื่อง และการกำกับการควบรวมธุรกิจ (ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย) โดยมีการแจ้งผลรวมธุรกิจ ตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง จำนวน 42 เรื่อง และขออนุญาตรวมธุรกิจ ตามมาตรา 51 วรรคสอง จำนวน 5 เรื่อง นอกจากนี้ มีการพัฒนาแนวทางการกำกับการแข่งขันทางการค้า โดยเป็นแนวปฏิบัติทางการค้า (Guideline) เพื่อให้สามารถกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าได้อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อีกจำนวน 21 เรื่อง

“บอร์ดแข่งขัน” ลุยสาง  เรื่องร้องเรียน 2 ปี  86 เรื่อง

ส่วนความคืบหน้าภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ได้รับแจ้งคำสั่งจากศาลปกครอง กรณีที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และอีก 36 องค์กรผู้บริโภค ยื่นฟ้องกรณีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า (กขค.) มีมติอนุมัติให้บริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวล ลอปเม้นท์จำกัด ควบรวมกิจการกับ บริษัท เทสโก้ สโตร์ส จำกัด ที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองเรื่องดังกล่าวนั้น พร้อมทั้งให้ กขค. ทำคำชี้แจงให้ภายในสัปดาห์นี้

 

เบื้องต้น  ทางกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้ส่งหนังสือขอขยายเวลาในการทำคำสั่งชี้แจงต่อศาลปกครองในกรณีให้มีความคุ้มครองนั้นออกไปเป็นวันที่ 22 เมษายน 2564 และคำชี้แขงถึงมติของกรรมการไม่ชอบหรือขัดต่อกฎหมาย  ขอขยายเวลาออกไปเป็นวันที่  15 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้  เนื่องจากระยะเวลาที่ศาลปกครองมีคำสั่งให้ทำคำสั่งชี้แจงไปนั้น เร็วไปจึงขอขยายเวลาในการจัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการการพิจารณาให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนจะดำเนินการส่งในทันที

“หลังจากได้รับหนังสือจากศาลปกครองทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานฯ ก็ได้ตรวจสอบ พิจารณา  ศึกษาในรายละเอียดถึงประเด็นต่างที่เกี่ยวข้องในการฟ้องครั้งนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูล เอกสารเพื่อส่งคำชี้แจงต่อศาลปกครอง แต่ด้วยระยะเวลาที่ให้นั้นเร็วไปจึงได้ขอขยายเวลาออกไปตามวันดังกล่าว”

อย่างไรก็ดี  ในสิ่งที่ทางผู้ร้อง ร้องว่าทาง กขค. ไม่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายแล้ว กขค. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและในกฎหมายไม่ได้มีการระบุที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  ดังนั้น  กขค.ได้ปฎิบัติอย่างถูกต้องและแนวทางที่มีการกำหนดไว้  สำหรับการรายงานผลตามเงื่อนไข 7 ข้อที่ บริษัท ซี.พี. จะต้องดำเนินการจัดส่งนั้นก็ยังต้องดำเนินการต่อไป จนกว่าจะมีคำสั่งจากศาลปกครองออกมา  และทางสำนักงานฯเองก็ยังติดตามดูแลเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

 

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด