svasdssvasds

“ธรรมนัส”ลุยแก้ผลกระทบ เขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา

15 มี.ค. 2564 เวลา 12:02 น.

“ธรรมนัส” รุกแก้ปัญหาเกษตรกรรับผลกระทบเขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ พร้อมสร้างความมั่นคงอาชีพส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา-เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ จ.ยโสธร เพื่อประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศลและเขื่อนหัวนา

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อพบปะเกษตรกรและหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นควรเร่งให้ความช่วยเหลือ เรื่องการดูแลจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ให้กรมชลประทานประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

“ธรรมนัส”ลุยแก้ผลกระทบ เขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา

นอกจากนี้ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา เพื่อช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ต่อมา ได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อประชุมหน่วยราชการ เรื่องที่ดินสาธารณประโยชน์โคกภูพระ กรณีมีผู้มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจน เป็นธรรม และสามารถดำเนินการออกหนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-01 ต่อไป

“ธรรมนัส”ลุยแก้ผลกระทบ เขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา

ร้อยเอกธรรมนัส  กล่าวด้วยว่า จนจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งครั้งนี้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองนำผลการหารือทั้งหมดไปสู่การแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาส่งมาที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยตนจะเร่งรัดและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

“ธรรมนัส”ลุยแก้ผลกระทบ เขื่อนราษีไศล-เขื่อนหัวนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

“ธรรมนัส”ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยับยั้งความรุนแรง “พายุลูกเห็บ”

“ธรรมนัส”นำทีมถกนัดแรก เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-คดีความ

"ธรรมนัส"เร่งแก้ฝุ่น PM2.5 วอนภาคเหนืองดเผาป่า

“ธรรมนัส” เล็งชง ครม. ล้างหนี้ อ.ต.ก. กว่า 800 ล้าน

นายกตู่ตั้ง "ธรรมนัส"-"นฤมล"ประธานตรวจสอบปัญหาเมืองต้นแบบจะนะ 17,000 ไร่

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด