7 สิ่งห้ามทำกับ “บัตรเลือกตั้ง” มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ

07 พ.ค. 2566 | 06:59 น.

7 สิ่งห้ามทำกับ “บัตรเลือกตั้ง” มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ จำคุก 1- 10 ปี และ ปรับ 20,000 - 200,000 บ. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี หลังวันนี้ 7 พ.ค. กกต. เปิดให้เลือกตั้งล่วงหน้า

เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.กำหนดให้วันนี้ 7 พ.ค.66 เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า สำหรับประชาชนที่เข้ามาเลือกตั้งเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว 7 สิ่งที่ห้ามทำกับ “บัตรเลือกตั้ง” หากฝ่าฝื่นมี โทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ

1.ห้ามใช้บัตรอื่น ที่ไม่ได้รับจากเจ้าพนักงาน .  จำคุก 1- 10 ปี และปรับ 20,000 - 200,000 บ. ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

 

2 ห้ามนำบัตรใส่ในหีบ โดยมิชอบหรือทำให้มีบัตรเพิ่มจากความจริง

3.ห้ามนำบัตรออก จากหน่วยเลือกตั้ง

4.ห้ามทำเครื่องหมายอื่นหรือสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง

5. ห้ามถ่ายภาพบัตรที่ลงคะแนนแล้ว

7 สิ่งห้ามทำกับ “บัตรเลือกตั้ง”

 

6. ห้ามโชว์บัตรที่ลงคะแนนแล้ว ต่อผู้อื่น

7. ห้ามทำบัตรให้ชำรุด หรือทำบัตรเสียให้เป็น บัตรที่ใช้ได้

ที่มา: กกต.