เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พ.ค. นอกเขตหลังปิดหีบนับคะแนนเลยหรือไม่

07 พ.ค. 2566 | 05:35 น.

เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พ.ค. นอกเขต ปิดหีบอย่างเป็นทางการ หลังเวลา 17.00 น. แต่ละเขตเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจำคูหาจะนับคะแนนเสียงทันทันเลยหรือไม่อัพเดทรายละเอียดที่นี่

เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พ.ค. นอกเขต ปิดหีบอย่างเป็นทางการเวลา 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง กกต. แต่ละเขตเลือกตั้งจะนับคะแนนที่คูหาทันทีหรือไม่ ยังมีหลายคนตั้งคำถาม

เพื่อคลายข้อสงสัยนับคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า หลังปิดหีบเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ยังไม่นับคะแนนในวันที่ 7 พ.ค. หีบเลือกตั้งจะ ถูกส่งไปสถานที่ในเขตเลือกตั้ง นับคะแนนในวันเลือกตั้งจริง 14 พ.ค.66

 

อย่างไรก็ตาม  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 กำหนดขั้นตอนการจัดการกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต และการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้ สรุปได้ ดังนี้

บัตรเลือกตั้งล่วงหน้า พอลงคะแนนแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างไร

การเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เมื่อถึงเวลา 17.00 น. หลังปิดการลงคะแนน หลังจากนั้น กกต. ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะขนส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งมายังศูนย์ประสานงานการขนส่งบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ที่ไปรษณีย์ไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อคัดแยกซองบัตรเลือกตั้งแล้วจัดส่งซองบัตรเลือกตั้งส่งไปยัง กกต.เขต ทั้ง 400 เขต เมื่อ กกต.เขต ได้รับซองบัตรเลือกตั้งแล้วจะนำไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะนำบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อนับคะแนน ณ สถานที่ที่กำหนด

 

เลือกตั้งเสร็จแล้ว? ไปนับคะแนนกันที่ไหน 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 หลังปิดการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. แล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. จะนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในรวดเดียว

ข้อดี ในการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง  

  1. ป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดจากการขนย้ายหีบบัตร 
  2. สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้รวดเร็ว

การนับคะแนนเสร็จในแต่ละหน่วยกกต.เขต จะรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยภายในเขต และประกาศผลรวมคะแนนของเขต จากนั้นจะติดประกาศไว้ในสถานที่ที่กำหนดและรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จากนั้นจะรายงานต่อ กกต. กลางเพื่อประกาศและรับรองผลการเลือก

ที่มา; กกต.