กสทช.จัดกีฬากระชับมิตรธีมโทนพาสเทลหวังสลายรอยร้าว?

07 ธันวาคม 2566

กสทช.จัดการแข่งขันกีฬาภายในกระชิบมิตรหวังสลายรอยร้าวในบอร์ด กสทช. ปีนี้มาในธีมโทนพาสเทล เขียว-แดง ล่าสุดประชุมบอร์ดวันนี้ "ล่ม" บอร์ดเสียงข้างมากติดภาระกิจที่จังหวัดภูเก็ต

เป็นธรรมเนียมประจำทุกปีที่ สำนักงาน กสทช. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในของสำนักงาน กสทช. จะมีการแบ่งสีตามโครงสร้างองค์กร อาทิ กลุ่มกิจการกระจายเสียง กลุ่มกิจการโทรคมนาคม และ กลุ่มภูมิภาค เป็นต้น

แต่ในปีนี้ คณะทำงานฯ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566  มาในโทนพลาสเทล แบ่งสีออกเป็น 2 สี  คือ

 • สีเขียว
 •  สีแดง

 

 

 กำหนดการดังนี้

กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2566 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566  จัดให้มีการแข่งขันบาสเกตบอล เวลา 17.00 น. และในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566  จัดให้มีพิธีเปิด เวลา 08.55 น. และพิธีปิดเวลา  15.00 น. ณ สนามฟุตบอล สำนักงาน กสทช.

 การแบ่งกลุ่มสี

กำหนดให้แบ่งกลุ่มสีออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีเขียวและสีแดง โทนพาสเทล รายละเอียดดังนี้

สีเขียว

ผู้ปฏิบัติงานประจำ กสทช.  

 • กสทช. (พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ) 
 • กสทช. (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต) 
 • กสทช. (รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภัช ศุภชลาศัย) 
 • กสทช. (รองศาสตราจารย์สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์) 

สำหรับ สีเขียว บอร์ด 4 คนเสียงข้างมากยังเกาะกลุ่มอยู่ในสีเดียวกันอย่างเหนียวแน่น

 • สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
 • สายงานกิจการโทรคมนาคม
 • สายงานวิชากร

 

สีแดง

ผู้ปฏิบัติงานประจำเลขาธิการ กสทช.

 • ประธาน กสทช. (ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤษ์)
 • กสทช. (นายต่อพงศ์  เสลานนท์)
 • กสทช.(พลตำรวจเอกดร. ณัฐธร เพราะสุนทร)

ผู้ปฏิบัติงานประจำเลขาธิการ กสทช.

 • สายงานบริหารองค์กร
 • สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร
 • สายงานกิจการภูมิภาค

สำหรับ “สีแดง” บอร์ดเสียงข้างน้อยยังคงเหนียวแน่นไม่ต่างกับบอร์ดเสียงข้างมากเช่นเดียวกัน

 

 

กสทช.จัดแข่งขันกีฬาภายใน

หวังว่าการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งนี้บอร์ด กสทช.ทั้ง 7 คน จะสามารถกระชับมิตรกันได้เป็นอย่างดี เพราะขนาดประชุมบอร์ด กสทช.ในวันนี้ 7 ธันวาคม 2566 “ล่ม” อีกแล้ว เนื่องจาก บอร์ด กสทช.เสียงข้างมากไปร่วมประชุม Regulatory Network Meeting (RNM 2023) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบอร์ดเสียงข้างมากได้แจ้งวาระให้กับประธานบอร์ด กสทช.รับทราบล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนการประชุมบอร์ด กสทช. นัดถัดไปกำหนดไว้วันที่ 20 ธ.ค.