บอร์ด กสทช.ลงมติผ่านวาระคั่งค้าง 39 ยังไม่สรุปเลือกเลขา กสทช.

23 พ.ย. 2566 | 09:37 น.

บอร์ด กสทช. อนุมัติหลักการปรับปรุงร่างประกาศฯใบอนุญาตดาวเทียมต่างชาติ 3 ประเภท เหตุต้องการให้มีผู้เล่นหลายราย คาดประกาศใช้ต้นปี 67 –ตั้ง 3 อนุกรรมการเปลี่ยนผ่านคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช. มีวาระการประชุมทั้งหมด 90 วาระ ผ่านการพิจารณาจำนวน 39 วาระ โดยบอร์ด กสทช.ทั้ง 7 คน คือ ได้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

  • ศาสตราจารย์คลินิก สรณบุญ ใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.
  • พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
  • ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
  • นายต่อพงศ์ เสลานนท์
  • พล.ต.อ. ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร  กรรมการ กสทช.

 

 

พล.อ.ท. ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการ กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่าที่ประชุมบอร์ด กสทช. เห็นชอบหลักการ  (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการ กระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568) พร้อมกรอบวงเงิน เห็นชอบหลักการประกาศ Landing rights   (ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถขอใบอนุญาตหลายไลเซ่นส์ได้ จากเดิมที่ให้ขออนุญาตทั้ง 3 บริการ ได้แก่ ใบอนุญาตตั้งสถานีภาคพื้นดิน ใบอนุญาตการใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ และ ใบอนุญาตให้บริการเซอร์วิสโพรไวรเดอร์  หลังจากนี้จะนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และคาดว่าจะออกประกาศภายในต้นปี 2567

นอกจากนี้ ยังมีการตั้ง 3 อนุกรรมการ คือ อนุกรรมการคลื่นความถี่ ,อนุกรรมการด้านดาวเทียม และอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านคลื่น 3500 MHz ที่ใช้อยู่ในกิจการดาวเทียม C- Band ให้สามารถนำมาใช้งานด้านโทรคมนาคม ได้ จากเดิมที่แต่ละคณะอนุกรรมการต่างคนต่างมองในมุมของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิค ที่มองเพียงเรื่องการกันการ์ดแบนด์ 100 MHz เพื่อให้สัญญาณไม่กวนกัน ทำให้คลื่นโทรคมนาคมใช้ได้เพียง 200 MHz ขณะที่ภาคโทรคมนาคม หรือ เศรษฐศาสตร์ ต้องดูเรื่องโมเดลการจัดสรรคลื่นความถี่ และราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นต้น

บอร์ด กสทช.

 

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า วาระที่ผ่านการพิจารณา คือ การต่ออายุคณะอนุกรรมการติดตามมาตรการเงื่อนไขการรวมควบธุรกิจ โดยมีนายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ส่วนแผน National Streaming Platform เตรียมนำเสนอบอร์ดในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ส่วนกรณีที่ สมาคมผู้บริโภคเตรียมยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เกี่ยวกับบอร์ด กสทช.อนุมัติให้ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมควบรวมกิจการทำให้เกิดการผูกขาดธุรกิจ นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง กล่าวว่า บอร์ด กสทช.ทำถูกต้องตามกฎหมายทุกประการจึงได้อนุมัติ

อย่างไรก็ตามวันนี้มีวาระพิจารณาเลือกเลขาธิการ กสทช. วันนี้คณะกรรมการ กสทช. ยังไม่ได้อนุมัติแต่อย่างใด ในที่ประชุมยังไม่พิจารณาไปถึงวาระดังกล่าว คาดว่าจะมีการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 28 พ.ย.นี้.