“ไตรรัตน์” รักษาการเลขาธิการ กสทช.ออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายล็อตใหญ่

24 พ.ย. 2566 | 01:20 น.

“ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” รักษาการเลขาธิการ กสทช. ออกคำสั่งประกาศและแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช.ล็อตใหญ่ จำนวน 69 คน ส่งเด็กในคอนโทรลผงาดเป็นของขวัญปีใหม่ คลิกอ่านด่วน

แม้ยังไม่ได้ถูกโหวตให้เลือกเป็น เลขาธิการ กสทช. จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช.อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ บอร์ด กสทช.เตรียมพิจารณาในครั้งต่อไป  แต่ทว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566  ปรากฏว่า  นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. และ รองเลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามออกประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ล็อตใหญ่  โดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและถูกโยกย้ายมีจำนวนทั้งสิ้น 69 คน มีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2567

 

 

 

 

สำหรับคำสั่งประกาศแต่งตั้งของ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. มีรายละเอียดดังนี้

  • คำสั่งสำนักงาน กสทช. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้รักษาการแทน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงาน กสทช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และ ข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการ กสทช. ว่าด้วยรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และ การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. และ พนักงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ.2555 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง

  • พนักงานเป็นผู้รักษาการแทน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งจำนวน 16 คน 
  • คำสั่งย้ายและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 28 คน
  • คำสั่งย้ายและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 18 คน 
  • คำสั่งให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการแทน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 คน 

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ นายไตรรัตน์ ได้ผลักดันคนใกล้ชิดได้รับตำแหน่งมีดังนี้

  • นางสาวศิริรักษ์ เสมาเงิน ผู้อำนวยการส่วนประจำสำนักงาน ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิเคราะห์นโยบายสายงานวิชาการ
  •  นายสมศักดิ์ หล่ำศรี จากเดิมวิศวกรเชี่ยวชาญ นั่งตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคมสายงานกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์
  • นางรมิดา ลีลาพตะ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำสำนักงาน เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานวิชาการ.