กสทช. จัดประชุม Regulatory Network Meeting เวทีนานาชาติครั้งแรกในไทย

07 ธ.ค. 2566 | 05:21 น.

กสทช. จัดประชุม Regulatory Network Meeting เวทีนานาชาติครั้งแรกในไทย ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 7 ธันวาคม 2566  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จัดการประชุม Regulatory Network Meeting (RNM 2023) ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุม RNM 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจากการริเริ่มของ กสทช. โดยมุ่งหมายให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนโยบายการกำกับดูแลและข้อมูลเชิงลึกของผู้แทนหน่วยงานระดับสูง องค์กรกำกับดูแล รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และ สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการหารือในที่ประชุม RNM ครอบคลุมประเด็นด้านนโยบายที่ท้าทายที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ด้านการแข่งขันและการรวมกิจการ (Merger and Competition) ด้านการกำกับดูแลความเป็นส่วนตัว การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน และการค้าดิจิทัล (Privacy Regulations, Cross-border Data and Digital Trade) ด้านกำกับดูแลบริการ OTT ภายใต้ความท้าทายด้านเทคโนโลยี เช่น AI (New Regulatory Challenges from OTT and AI) ด้านความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล (Digital Divide) และด้านเทคโนโลยีในอนาคตและความท้าทายในการกำหนดนโยบาย (Technology and Public Policy Challenges)

การประชุม RNM ในปี 2566 หรือ RNM 2023 นี้ มีผู้แทนจากองค์กรกำกับดูแล (Regulators) สถาบัน Think Tank และนักวิชาการระดับโลก (Academics) เข้าร่วมประชุมกว่า 11 ประเทศ เช่น Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Communications and Media Authority (ACMA) ,Federal Communications Commission (FCC), The Center for Growth and Opportunity, American Enterprise Institute, OECD, Unicef, University of Florida, Aalborg University, Victoria University of Wellington, Korea University และ Chuo University  เป็นต้น

กสทช. จัดประชุม Regulatory Network Meeting เวทีนานาชาติครั้งแรกในไทย

การประชุม RNM 2023 ได้รับเกียรติจาก กสทช. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กล่าวเปิดงาน (Opening Remarks) และนาย Simon Forge กล่าวปาฐกถา (Keynote Speech) พร้อมด้วย กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. รศ. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมอภิปรายในประเด็นด้านกำกับดูแลที่สำคัญร่วมกัน.