“ดีอี” ประสาน กสทช. จัดระเบียบซิมการ์ด ครอง 5 เลขหมายขึ้นไป ต้องลงทะเบียน

22 พ.ย. 2566 | 08:15 น.

“ดีอี” ประสาน กสทช. จัดระเบียบซิมการ์ด ครอง 5 เลขหมายขึ้นไป ต้องลงทะเบียน แจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการ เป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการนำซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอี มุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อปิดทางมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน จึงประสานไปยัง กสทช. ให้เร่งรัดดำเนินการออกประกาศเพื่อบังคับให้ผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ด ตั้งแต่ 5 เลขหมายขึ้นไป ต้องมาลงทะเบียนแจ้งการครอบครองกับผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องการนำซิมการ์ดไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ต่างๆ

 

โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 6-100 เลขหมาย จำนวนมากถึง 286,148 ราย และมีผู้ครอบครองเลขหมายโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดตั้งแต่ 101 เลขหมายขึ้นไปถึง 7,664 ราย

 

จากสถิติการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2566 พบว่ามีมากถึง 25,696 คดี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้มากถึง 25,234 ราย ขณะเดียวกันการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2566 มีมากถึง 679 คดี โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ถึง 668 ราย และส่วนใหญ่มีการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสำคัญในการก่อคดี