"สมาคมเพื่อนชุมชน"หนุนเยาวชนระยองด้านการศึกษากว่า 13 ล้านบาท

07 ก.ย. 2566 | 09:13 น.

"สมาคมเพื่อนชุมชน"หนุนเยาวชนระยองด้านการศึกษากว่า 13 ล้านบาท เน้นที่มีผลการเรียน ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาตามที่มีความสนใจ และมุ่งหวัง

นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล กรรมการบริหารสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ปี 66 สมาคมฯได้ดำเนินการให้ทุนการศึกษาเยาวชนจังหวัดระยองที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาตามที่มีความสนใจและมุ่งหวังไว้ 

โดยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) ตลอดหลักสูตร รวม 85 ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 13,900,000 บาท ประกอบด้วย
 

ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 40 ทุนๆ ละ 70,000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 11,200,000 บาท แบ่งเป็น 

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 ทุน 
  • คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 ทุน 
  • คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 ทุน 
  • คณะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จำนวน 4 ทุน 
     

ระดับอาชีวศึกษา(ปวช. หลักสูตร 3 ปี) จำนวน 45 ทุนๆ ละ 20,000 บาทต่อปี รวมมูลค่าตลอดปีการศึกษาทั้งสิ้น 2,700,000 บาท แบ่งเป็น  

  • สาขาอุตสาหกรรม จำนวน 29 ทุน  
  • สาขาพาณิชยกรรม จำนวน 13 ทุน  
  • สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จำนวน 3 ทุน