เปิดไทม์ไลน์ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่" พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เช็คที่นี่

13 พ.ค. 2566 | 10:24 น.

เปิดไทม์ไลน์ "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่" พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เช็คที่นี่ สมาคมเพื่อนชุมชนวางเป้าการยกระดับด้านสุขภาพชุมชน มุ่งลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตของประชาชน

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีเป้าหมายในการยกระดับด้านสุขภาพชุมชนโดยทุกปีจะดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ 

ซึ่งในปี 2566 ยังให้บริการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการทำงานด้านสุขภาพเชิกรุกร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จ.ระยอง 

โดยมีแผนออกตรวจทั้งสิ้น 13 ครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวระยองอย่างต่อเนื่อง เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ ,ตรวจคัดกรองความดัน/เบาหวาน ,ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้

 

,ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น ,ตรวจสมรรถภาพมวลกระดูก ,ตรวจวัดสายตาเพื่อวิเคราะห์โรคเบื้องต้น ,บริการทันตกรรม (เฉพาะถอนฟันและตรวจสุขภาพฟัน), ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

เปิดไทม์ไลน์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์

บริการเสริมอื่น เช่น ตัดผม นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมระบายสี และบริการพิเศษ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับบุคคลทั่วไป(ตามเกณฑ์ทางโรงพยาบาลกำหนด) 

สำหรับการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ที่ผ่านมายังคงได้รับความสนใจจากชาวชุมชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันและนำไปสู่การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มุ่งเน้นค้นหาผู้เข้าข่ายเป็นโรคที่มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคมะเร็งลำไส้ ให้ได้เข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดระยองลงได้ รวมถึงโครงการดังกล่าวยังช่วยลดภาระและความหนาแน่นของประชาชนในสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนปีนี้ให้บริการตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2566 วัดหนองผักหนาม
 • วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2566 โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
 • วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 วัดมาบชลูด
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
 • วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2566 วัดประชุมมิตรบำรุง
 • วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2566 โรงเรียนวัดบ้านฉาง
 • วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2566 วัดกรอกยายชา
 • วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2566 วัดหนองแฟบ
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2566 วัดทับมา
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2566 มัสยิดนูรุ้ล ฮิดายะห์
 • วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2566 วัดพลา
 • วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2566 วัดซอยคีรี
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2566 ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่