13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

12 ต.ค. 2564 เวลา 17:05 น. 4.8k

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เเม้จะผ่านไปกว่า 5 ปีแล้ว เเต่พสกนิกรยังคงคิดถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไม่มีวันลืมเลือน

13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 กว่า 5 ปีแล้ว พสกนิกรยังคงคิดถึงพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริที่ทรงทุ่มเทเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นเวลาอันยาวนาน

คำสอนของพระองค์ที่ทรงให้ไว้เพื่อให้คนไทยดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พึ่งพาตัวเองได้ แน่นอนว่าพวกเราคนไทยต่างมุ่งมั่นจะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานและความดีงามตลอดไป

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

พสกนิกรชาวไทยไม่เคยลืมเลือน

12 ต.ค.59 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 38 ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระโลหิตติดเชื้อ การทำงานตับผิดปกติ พระอาการประชวรโดยรวมยังไม่คงที่ คณะแพทย์ฯ ถวายพระโอสถ-เครื่องช่วยหายพระทัย ถวายการรักษาใกล้ชิด

12 ต.ค.59 สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี แห่งภูฏาน มีพระราชโองการให้มีการสวดมนต์ที่วัดทั่วประเทศ เพื่อถวายพระพรแด่ในหลวงของไทย

13 ต.ค.59 พสกนิกรไทย ต่างร่ำไห้ หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงชกาลที่ 9 ประชาชนหลั่งใหลมาสวดมนต์อธิษฐานจิต ถวายพระพร ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา โรงพยาบาลศิริราช โลกออนไลน์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีชมพูรักในหลวง

เวลา 17.45 น. ประชาชนติดตามอาการพระประชวร พร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสด็จถึงโรงพยาบาลศิริราช

เวลา 18.53 น. สำนักพระราชวังมีประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สวรรคต เมื่อเวลา 15.52 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี

เวลา 19.05 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รัฐบาลได้ประกาศ ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน 

14 ต.ค. 59 เป็นต้นไป ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี

เวลา 19.40 น. โรงพยาบาลศิริราชแจ้งให้ประชาชนทุกคนเดินทางกลับบ้าน พร้อมกับแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลศิริราชในวันที่ 14 ต.ค.59

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกทั่วประเทศไทย

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร. 9 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจึงได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าวโดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ปีนี้งดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ที่ท้องสนามหลวง

มีกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลา ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สามารถพิจารณาดำเนินการได้ ดังนี้

1.จัดพิธีวางพวงมาลา โดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม  2564 เวลา 08.30 น. ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานหรือสถานที่ตามความเหมาะสม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมพิธีจำนวนไม่เกิน 12 คน

ในต่างประเทศให้ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีวางพวงมาลาตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

2.จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564

3.จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์ และจัดทำสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ในช่วงวันคล้ายวันสวรรคต โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง