svasdssvasds

"ทูลกระหม่อม" พระราชทานเทียนพรรษา ถวายวัดมีชัยวนาราม จ.หนองคาย 

04 ก.ค. 2563 เวลา 20:00 น. 971

นายก อบจ.หนองคาย อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ถวายวัดมีชัยวนาราม อ.เฝ้าไร่ เนื่องในวันเข้าพรรษา

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานเมื่อวันที่ 4 ก.ค. ที่ผ่านมาว่า ที่วัดมีชัยวนาราม บ้านนาดี ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 แด่วัดมีชัยวนาราม

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กล่าวถวายเทียนพรรษาพระราชทานและอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ผ้าอาบน้ำฝนถวายแด่ พระครูพิพัฒน์จันทรังษี เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจริญพระพุทธมนต์

 

จากนั้นประชาชนถวายผ้าป่าสามัคคีใต้ร่มพระบารมี และถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์วัดมีชัยวนาราม โดยมี นายอุทิศ ทองใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอเฝ้าไร่) พร้อมด้วย ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วิถีใหม่ New Normal

เทศกาล”วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2563” เริ่มแล้ว

หยุดยาว"อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" นั่งรถสาธารณะออกตจว.วันเดียว 2.2 ล้านคน

“วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา” คนไทยใช้เงินทำบุญเฉลี่ย 625 บาท/คน

 

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน หากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า “สัตตาหะ” หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

"ทูลกระหม่อม" พระราชทานเทียนพรรษา ถวายวัดมีชัยวนาราม จ.หนองคาย 

อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์ อย่างสูง

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์