svasdssvasds

เทศกาล”วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2563” เริ่มแล้ว

03 ก.ค. 2563 เวลา 23:31 น. 10.6k

เริ่มแล้วเทศกาล "วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา" วธ. นำเทียนพรรษาไปถวาย 10 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563  

เริ่มแล้ว “วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2563” เป็นเพราะเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กระทรวงวัฒนธรรม โดนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา 2563 พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมในพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
"อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา" วันหยุดนี้ที่ไหนจัดงาน เดินทางอย่างไร เช็กได้ที่นี่

 

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชาเข้าพรรษา 2563 โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพ นำเทียนพรรษาไปถวาย  10 วัด ได้แก่ 

1.กรมการศาสนา นำไปถวายที่วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง 

2. วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน 

3. กรมศิลปากร นำไปถวายที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 

4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำไปถวายที่วัดพระราม 9กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง 

5. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำไปถวายที่วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ 

6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำไปถวายที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร 

7. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน 

8. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดเสมียนนารี เขตหลักสี่

9. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นำไปถวายที่วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ 

10. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย นำไปถวายที่วัดสามพระยา เขตพระนคร การถวายเทียนพรรษานี้เป็นการสืบสานประเพณีที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ เนื่องจากมีความเชื่อว่า การถวายเทียนพรรษา เป็นการนำแสงสว่าง ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิต ซึ่งประเพณีดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ต่อไป

เทศกาล”วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2563” เริ่มแล้ว

การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชเข้าพรรษา 2563ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2563  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา การถวายเทียนพรรษา การทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติธรรม การประดับธงชาติและธงธรรมจักร การจัดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา โดยการจัดกิจกรรมทุกประเภทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID-19)

พรุ่งนี้ (5 กรกฏาคม 63) เริ่มแล้ว วันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษา 2563 ขณะที่ “สมเด็จพระสังฆราช”ทรงมีคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา แนะหากกำลังเผชิญความเหนื่อยยากจากการบำเพ็ญกรณีกิจ ขอจงอย่าลดละหรือท้อแท้