svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมที่ดิน เริ่มเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2567 ให้แจ้งตำแหน่งผ่าน SmartLands

15 พฤศจิกายน 2566

กรมที่ดิน เริ่มแล้ว โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ ยังใช้ระบบโครงการบอกดิน ให้ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านแอปพลิเคชั่น SmartLands 

วันนี้ (15 พ.ย.66) เริ่มแล้ววันนี้ สำหรับ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ประธานมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ฯ ที่อาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน จ.นนทบุรี พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินฯ 

นายอนุทิน กล่าวว่า กรมที่ดินได้จัดให้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อสนับสนุนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 14 ล้านแปลง เนื้อที่มากกว่า 70 ล้านไร่

กรมที่ดิน เริ่มเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2567 ให้แจ้งตำแหน่งผ่าน SmartLands

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมที่ดินได้รังวัดที่ดิน โดยใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียมและโครงการบอกดินเพื่อให้ประชาชนแจ้งตำแหน่ง ที่ดินผ่านทาง แอปพลิเคชั่น SmartLands 

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมที่ดินจะได้นำข้อมูล ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งในโครงการบอกดิน ไปจัดทำโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ 65 จังหวัด โดยมีเป้าหมายดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนรวม 25,100 แปลง

กรมที่ดิน เริ่มเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2567 ให้แจ้งตำแหน่งผ่าน SmartLands

"ขอให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าม ขออย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอันขาด เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาไม่สิ้นสุด และขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม"นายอนุทิน กล่าว