วันวิสาขบูชา 2567 มัดรวมพิกัด 33 วัดใน กทม. ชวนเวียนเทียนต้นไม้

17 พ.ค. 2567 | 09:00 น.

วันวิสาขบูชา 2567 วันหยุดราชการ กทม. ชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรม "เวียนเทียนต้นไม้" เช็คพิกัดวัด 33 แห่งทั่ว กทม. ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้เลย

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็น วิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วในวันนี้ยังเป็น วันต้นไม้แห่งชาติ ด้วย โดยกรุงเทพมหานคร ชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมเข้าวัดทำบุญ พร้อมเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อร่วมนำกล้าไม้ที่ตั้งจิตอธิษฐานถือเดินเวียนรอบอุโบสถ 3 รอบเช่นเดียวกับการเวียนเทียนนั้นโดยสามารถนำกลับไปปลูกที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคล หรือนำไปบริจาคปลูกต่อยังวัดสาขา รวมถึงสถานปฏิบัติธรรมในต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในประเทศและตัวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้ทางหนึ่ง 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ วัด หน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กรุงเทพมหานคร กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงประชาชน ผู้สนับสนุนทุนเป็นเจ้าภาพต้นไม้ และเข้าร่วมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ในวันวิสาขบูชา 2567 ตามรายชื่อวัดที่ร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ 

เขตบางกอกใหญ่

1.วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

2.วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร  

3.วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 

4.วัดดีดวด 

5.วัดท่าพระ 

เขตพระนคร 

6.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  

7.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 

8.วัดสามพระยา 

เขตธนบุรี 

9.วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร

เขตดุสิต

10.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 

เขตภาษีเจริญ

11.วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  

12.วัดนางชีโชติการาม  

13.ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

เขตสาธร

14.วัดสุทธิวราราม 

15.วัดยานนาวา 

เขตห้วยขวาง 

16.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 

เขตบางซื่อ 

17.วัดทองสุทธาราม 

เขตลาดกระบัง

18.วัดสุทธาโภชน์ 

19.วัดขุมทอง  

เขตบางเขน

20.วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

เขตลาดพร้าว 

21.วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ 

22.วัดลาดปลาเค้า 

เขตจตุจักร 

23.สวนโมกข์กรุงเทพ  

เขตพญาไท 

24.วัดไผ่ตัน

เขตคลองเตย  

25.วัดสะพาน 

เขตตลิ่งชัน 

26.วัดแก้ว 

27.วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร (วัดทอง บางพรม) 

เขตคลองสาน 

28.วัดทองนพคุณ 

29.วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

เขตราษฎร์บูรณะ 

30.วัดประเสริฐสุทธาวาส 

เขตพระโขนง 

31.วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร 

32.วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร ฯ

เขตบางคอแหลม 

33.วัดลาดบัวขาว