เช็คสิทธิ์ด่วน! “ส.ป.ก.” แจ้งยืนยันสิทธิ เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดิน

15 พ.ย. 2566 | 04:06 น.

เริ่มวันนี้ วันแรก “เลขา ส.ป.ก. “ แจ้งข่าวดีเกษตรกร ใครอยากเปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แบบภาคสมัครใจ สนใจ ติดต่อ ส.ป.ก.จังหวัด หรือเว็บไซต์ www.alro.go.th ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)   สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  วันนี้ (15 พ.ย.66)  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดให้เกษตรกรยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม โดยเปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนด ทั่วประเทศ ณ ที่ตั้ง ส.ป.ก.จังหวัด, หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด (Mobile Unit) และระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th

โดยเกษตรกรที่จะประสงค์ยื่นให้ออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถยื่นเรื่องได้เลย แต่เงื่อนไขจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

2.วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

 

 

โดยการนับระยะเวลา 5 ปี สามารถตรวจสอบได้จากหลายช่องทาง อาทิ รายชื่อที่ประกาศ ณ ที่ทำการผู้ปกครองท้องที่/วันที่ลงใน ส.ป.ก.4-01 ฉบับแรก ก่อนแบ่งแยก หรือสอบถามได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัด) 

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า เป็นภาคสมัครใจ ไม่ได้บังคับ หลังจากนั้นจะใส่ไว้เก็บในฐานข้อมูลจากนั้นก็จะมีการสอบถามว่าเป็นข้อมูลการถืออนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ได้ใน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 และถือครองถูกต้องหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบอีกรอบ โดยกระบวนการต่าง ๆ ฟรี เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย

 

เช็คสิทธิ์ด่วน! “ส.ป.ก.” แจ้งยืนยันสิทธิ เปลี่ยน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดที่ดิน

 

ทั้งนี้ เอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือสำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)

2.บัตรประจำตัวประชาชน

3.สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)