กกต.เปิดขั้นตอนหลังได้ สว.จังหวัด 3,080 คน ไปเลือกต่อระดับประเทศ 26 มิ.ย.นี้

16 มิ.ย. 2567 | 10:07 น.

เลขาฯ กกต.พอใจภาพรวมเลือก สว.ระดับจังหวัด พร้อมเปิดขั้นตอนหลังเลือกระดับจังหวัด ได้ไปต่อระดับประเทศ 20 กลุ่ม 3,080 คน เลือกกันในวันที่ 26 มิ.ย.นี้

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงสรุปภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 มิ.ย.2567 ว่า สถานการณ์ในขณะนี้ถ้าดูจังหวัดใหญ่ๆ ที่ได้รับรายงานมาคือ นครราชสีมา เชียงใหม่ อุบลราชธานี ทำการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว รวมถึงจังหวัดอื่นๆ ก็ดำเนินการเลือกสว.ระดับจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยสรุปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทักท้วง เพราะทุกคนให้ความร่วมมือดี เหลือเพียง กรุงเทพมหานคร ขณะนี้เพิ่งจะมีการแจกเอกสารแนะนำตัว ในการเลือกรอบ 2 หรือรอบแบ่งสาย เพราะมีปัญหา ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมาย ทำการทักท้วงผลคะแนน แต่ไม่ได้ทำระหว่างที่มีการขานคะแนน หรือขีดคะแนน แต่ทักท้วงหลังทราบผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการคาดคะเน อีกทั้งยังไม่ได้เขียนใบคำร้องเอาไว้แต่อย่างใด 

ทั้งนี้ในการทำงานจะมีผู้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ทักท้วงสามารถไปใช้สิทธิ์ ยื่นต่อศาลฎีกาได้ ส่วนการที่ผู้สมัครจะไปแจ้งความก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกระทบแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องร้องเรียน การเลือกสวขณะนี้มี 80 เรื่อง โดยมี 2 เรื่องที่เป็นการร้องการเลือกสว.ระดับจังหวัด ในวันนี้ ทางกกต.จะเร่งวินิจฉัย  

ส่วนเรื่องที่จะทำให้การเลือกไม่เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม กกต.ให้ทางจังหวัดไปสืบเสาะหาข้อมูลว่าผู้สมัคร ได้เข้าพักที่โรงแรมไหนอย่างไร มีการทำอะไรบ้างซึ่งก็ต้องรอรายงานกลับเข้ามาอีกครั้ง 

แต่ทั้งนี้กันอยู่โรงแรมเดียวกันและแนะนำตัวต่อกันแบบไม่ผิดกฎหมายก็สามารถทำได้อยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ทั้งนี้ขอย้ำว่าการที่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามกรณีพักโรงแรมเดียวกันนั้นเป็นเพียงมาตรการป้องปราม

นายแสวง กล่าวว่า หลังจากนี้ หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นวันนี้ผอ.ระดับจังหวัดจะปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนน หน้าสถานที่เลือก โดยผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มนั้นๆ เพื่อเข้าไปเลือกในระดับประเทศต่อไป ซึ่งยอดรวม 20 กลุ่ม จะมีผู้เข้าสู่ระดับประเทศ 3,080 คนเลือกกันในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ 

และภายในวันที่ 17 มิ.ย. ผอ.การเลือกส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกในวันนี้ตามแบบสว. 55 ให้กับผอ.การเลือกระดับจังหวัดและติดประกาศ ณ ที่ว่าการอำเภอ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ รวมถึงแอปพลิเคชั่น Smart vote และก่อนเลือกระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 วัน

หรือประมาณวันที่ 22 มิ.ย. ผอ.การเลือกระดับจังหวัด จะแจ้งให้ผู้ได้รับเลือกเข้าไปรับเอกสารข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ที่อยู่ภายในเขตจังหวัดนั้น เพื่อนำไปศึกษาในการใช้เรื่องระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ หากพบความไม่ชอบมาพากล ผู้มีสิทธิ์เลือกสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ 

1. ตามมาตรา 44 ผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผอ.การเลือก หรือเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 3 วัน นับแต่วันเลือก ศาลจะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนการเลือกในระดับต่อไป หากยังไม่มีคำพิพากษาของศาลก็ให้ดำเนินการเลือกต่อไป 

2. ผู้มีสิทธิ์เลือกระดับจังหวัดเห็นว่าการเลือกไม่เป็นไปโดย สุจริตเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ยื่นให้กกต.ภายใน 3 วันนับแต่วันเลือกแล้วให้กกต.วินิจฉัยโดยเร็ว

นายแสวง ยังได้กล่าวถึงกรณีการเลือกสว.ระดับจังหวัด ที่ศรีสะเกษ ซึ่งปรากฏว่ามีตำรวจสันติบาล เข้าไปถ่ายภาพ บริเวณพื้นที่ที่จัดให้มีการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการกระทำตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดระหว่างกันได้ ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่ไม่ได้เอาความซึ่งการและกัน