เลือก สว.กทม.วุ่น 4 ผู้สมัครกลุ่มกฎหมายร้องขอนับคะแนนใหม่

16 มิ.ย. 2567 | 07:28 น.

เลือกสว.กทม.รอบแรกกลุ่มกฎหมายวุ่น 4 ผู้สมัครท้วงขอนับคะแนนใหม่ หลังมั่นใจได้คะแนนถึงเกณฑ์จับสลาก แต่เจ้าหน้าที่ขีดคะแนนผิด

วันนี้ (16 มิ.ย. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการเลือก สว.ระดับจังหวัด ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปรากฏว่า เกิดปัญหาขึ้นในการเลือกรอบกลุ่มอาชีพส่วนของกลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีผู้สมัครรวม 83 คน โดยปรากฏว่า หลังการนับคะแนนมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับ 1-3 คือ 4 คะแนนเท่ากัน  รวม 3 คน ได้แก่ พลตำรวจโทศุภเชษฐ์ โชคชัยนายอธิบาล โอสถานนท์ นายสุรชัย ตรงงาม

แต่ปรากฏว่า จะต้องหาผู้ที่จะได้ลำดับที่ 4 -5 ซึ่งพบว่า มีผู้อยู่ในลำดับที่ได้คะแนนเท่ากัน 3 คะแนน รวม 13 คน และเตรียมจับสลาก แต่ปรากฏว่า มีผู้สมัคร 4 คนคือ นายธเนศวร มหาธนินวงศ์  นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล พล.ต.หญิงบุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์  นายทุกข์ชัย กาญจนเศรษฐ์  ซึ่งได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับเลือก ทักท้วงเพราะมั่นใจว่าตนเองต้องได้คะแนนมากกว่านี้

จึงขอให้มีการนับคะแนนใหม่ ทำให้การนับคะแนนในกลุ่มนี้สะดุดลง เพราะต้องให้กกต.กทม.พิจารณา และโดยหลักกฎหมายการจะนับคะแนนใหม่ จะต้องรอให้กระบวนการเสร็จสิ้นเสียก่อน ประกอบกับผู้ทักท้วงไม่ได้ทักท้วงในระหว่างการนับ และไม่ยอมเขียนเอกสารการทักท้วง

                           เลือก สว.กทม.วุ่น 4 ผู้สมัครกลุ่มกฎหมายร้องขอนับคะแนนใหม่

จากนั้น น.ส.มาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการการเลือก จึงมาชี้แจงว่ากกต.มีมติให้เดินหน้าจับสลากผู้ที่มีคะแนนเท่ากันทั้ง 13 คน จึงให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม ผู้ทักท้วงทั้ง 4 คน จึงเดินออกจากห้องประชุมพร้อมให้สัมภาษณ์

                       เลือก สว.กทม.วุ่น 4 ผู้สมัครกลุ่มกฎหมายร้องขอนับคะแนนใหม่

นายธเนศวร  กล่าวว่า ที่พวกตนเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เพราะตอนขานคะแนนพวกตนทั้ง 4 คนได้คนละคะแนน 3 คะแนน ซึ่งจะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะได้จับสลาก แต่เจ้าหน้าที่กลับขีดคะแนนให้ตนเพียง 2 คะแนน เท่ากับทำให้ตนตกรอบไปโดยปริยาย จึงต้องการให้มีการนับคะแนนใหม่ แต่ทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธโดยอ้างว่าให้ตนไปเขียนคำร้อง 

มองว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรม เพราะระหว่างร้องกระบวนการเลือกก็ยังคงเดินหน้าต่อไป และอาจมีการเปลี่ยนแปลงบัตรในหีบ แต่ถ้านับคะแนนใหม่ก็จะชัดเจน หลังจากนี้จึงจะไปแจ้งความที่สน. ทุ่งสองห้อง และพวกตนจะมีการยื่นร้องเรียนต่อไป