ไม่พลาด “สมชาย วงศ์สวัสดิ์”ได้ไปต่อสว.ระดับประเทศ คะแนนสูงสุด 10 คะแนน

16 มิ.ย. 2567 | 09:38 น.

"สมชาย วงศ์สวัสดิ์" อดีตนายกฯ ได้ไปลุ้นต่อ สว.ระดับประเทศ หลังได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน ในการเลือกที่จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้(16 มิ.ย. 67) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการลงคะแนนเลือก สว. ระดับจังหวัด ที่ จ.เชียงใหม่ ที่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกฯ ลงสมัครด้วยนั้น

หลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนรอบไขว้ นายสมชาย ได้ผ่านเข้ารอบประเทศ โดยได้คะแนนรวม 10 คะแนน และมีเข้ารอบร่วมด้วยคือ  พล.ท.ชาตรี บุญทวี ได้ 5 คะแนน 

สำหรับ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ คาดหมายว่าจะเป็นตัวเต็งในการดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 26 เกิดเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2490 ที่ตำบลสวนขัน อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอายุ 76 ปี สมรสกับ เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งเป็นน้องสาวของทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 23สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2513 
ต่อมาปี 2516 เข้าศึกษาต่อเนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เมื่อ 2539 

ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38 ปี 2545 

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลังจากสำเร็จการศึกษา สอบบรรจุเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. 2517 ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำกระทรวง พ.ศ. 2518 ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่ พ.ศ. 2519 

จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2520 แล้วจึงย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2526 

ก่อนย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพังงา พ.ศ. 2529 

ต่อมาได้เป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 

พ.ศ. 2530 ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. 2531 ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ. 2532 ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี 

พ.ศ. 2533 เลื่อนตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 

พ.ศ. 2536 ย้ายไปเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 2 พ.ศ. 2540

ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็น รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายวิชาการ พ.ศ. 2541 

หลังจากนั้นได้ย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2542 

ก่อนเลื่อนตำแหน่งสูงสุดเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม ปี 2542 
หลังจากนั้น ย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน 8 มีนาคม 2549 และได้ลาออกจากราชการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550

ในปี  2550 สมชาย เป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน 

ต่อมาในปี 2551 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และวันที่ 9 กันยายน 2551 ได้เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี

17 กันยายน 2551 ได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ของประเทศไทย