"หมอเหรียญทอง" แจงยิบ เหตุสอบตก "สว." ระดับจังหวัด

16 มิ.ย. 2567 | 08:03 น.

"หมอเหรียญทอง" แจงยิบ เหตุสอบตก "สว." ระดับจังหวัด เผยเป็นความตั้งใจตั้งแต่ประกาศตัวลงสมัครก่อนเริ่มการเลือกตั้ง ระดับไม่ได้คาดหวังที่จะไปถูกเลือก พร้อมขอบคุณ 4 คะแนนเสียงที่เลือก

พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกรณีไม่ผ่านการเลือก สว. ระดับจังหวัด ว่า ขออนุญาตรายงานผลการสอบตก สว. ของตนดังต่อไปนี้

  • เป็นไปตามคาดหมายของตนตามที่ตนได้โพสต์ต่อสาธารณะตั้งแต่ต้นก่อนที่จะถึงการเลือก สว. รอบจังหวัดแล้วว่าตนจะสอบตกในรอบจังหวัดในวันที่ 16 มิ.ย.67 ภาคเช้า
  • เป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ประกาศตัวลงสมัคร สว. ก่อนเริ่มการเลือกตั้ง สว. แล้วว่าจะไป "เลือกเขา" ไม่ได้คาดหวังที่จะไป "ถูกเลือก" หรือไปให้ใครเลือกตน

ตนมี 2 คะแนนที่จะเลือกผู้สมัคร สว. 2 คนในกลุ่มวิชาชีพ ถึงแม้ตนจะเลือกตัวเองได้ 1 คะแนนและเลือกคนอื่นได้อีก 1 คะแนนก็ตาม แต่ได้ประกาศไว้แต่แรกเริ่มต้นลงสมัคร สว. แล้วว่าจะเลือกตัวเองต่อเมื่อไม่รู้จะเลือกใคร 
 

ตนประกาศต่อสาธารณะตั้งแต่ก่อนการเลือก สว. รอบอำเภอเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นในการเลือก สว. รอบจังหวัดในวันนี้ที่ 16 มิ.ย.67 เมื่อมีคนที่ตนรู้จักและเชื่อถือหลายคน ตนจึงใช้สิทธิเลือก 2 คน คือ หมายเลข 28 และหมายเลข 40 

หากตนมีสิทธิเลือกได้มากถึง 5 คะแนน หรือเลือกได้มากถึง 5 คน ก็ยังจะไม่เลือกตัวเองอยู่ดี เพราะในวันนี้ยังมีอีก 3 ท่านที่อยากเลือก แต่เลือกไม่ได้ เพราะมีแค่ 2 คะแนนเลือกได้แค่ 2 คนเท่านั้น

ส่วนหมายเลข 68 คือตนนั้น ไม่เลือกแน่อน ตนจะเลือกตนเองต่อเมื่อไม่มีคนที่ต้องการ ถ้าตนลงคะแนนเลือกตัวเองในเช้าวันนี้ ตนก็จะติดอันดับ 5 คนแรกของกลุ่ม 4 โดยไม่ต้องมีการจับสลาก แล้วตนก็จะเข้าสู่การเลือกไขว้ข้ามวิชาชีพในภาคบ่ายไปแล้ว

ตนภูมิใจที่ได้ทำตามสัจจะวาจาและความตั้งใจดังที่ประกาศต่อสาธารณะว่าจะไป "เลือกเขา" แล้วก็ได้ใช้ 2 คะแนนที่มีอย่างเต็มที่ด้วยการเลือกคนที่ตั้งใจถึง 2 คนแล้ว การรักษาคำพูด เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งในระบบเกียรติศักดิ์ที่ตนได้รับการปลูกฝังมาจากพ่อแม่ ตลอดจนจากสถาบันการศึกษาทั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 

ตนยึดถือและปฏิบัติตามระบบเกียรติศักดิ์มาชั่วชีวิต เป็นการซื่อสัตย์ต่อตนเอง คนอย่างตนไม่มีความอยากมีอยากได้จนทำให้ต้องผิดคำพูด ไม่รักษาสัจจะ ตนจะรู้สึกละอายใจมาก ถ้าพูดอย่างแล้วทำอีกอย่าง นี่คือตัวตน

  • ตนได้ดำเนินชีวิตไปตามชะตาลิขิต เมื่อการลงสมัคร สว. ก็จะต้องกลายเป็นการที่ตน "ถูกเลือก" ไปด้วย แล้วคะแนนที่ได้อยู่ในอันดับ 5 ของกลุ่มวิชาชีพซึ่งมีผู้ได้คะแนนเท่ากันมากถึง 5 คน แต่ละคนก็มีประวัติความรู้ ความสามารถ และเจตนารมณ์ที่ดีต่อชาติ บ้านเมือง มีความตั้งใจแน่วแน่ ในขณะที่ตนเองนั้นกลับไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ดังจะเห็นได้ชัดจากการที่ตนประกาศต่อสาธารณะขอให้การเลือกตั้ง สว เป็นเรื่องของชะตาลิขิตชีวิตตนนั้น ย่อมแสดงออกถึงการ ไม่มี เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของตนอยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ตนจึงควรที่จะสละสิทธิการจับสลากเสีย ไม่ใช่เพราะตนหยิ่งในศักดิ์ศรีเกรงว่าตนจะผ่านเข้ารอบเพราะจับสลากได้หรอก เมื่อตนไม่ได้มีเจตนารมณ์ตั้งใจแน่วแน่อยู่แล้ว ตนต้องสละสิทธิให้ทั้ง 4 ท่านที่มีความตั้งใจแน่วแน่จับสลากจะเป็นการสมควรที่สุด
  • ตนขอขอบคุณ 4 คะแนนที่ได้มาจาก 4.1 แพทย์หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์และเป็นภริยาของเพื่อน 4.2 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ท่านหนึ่ง ทั้งๆที่ไม่เคยรู้จักและไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน 4.3 ทันตแพทย์ท่านหนึ่งที่เป็นน้องรักร่วมงานกันมาช้านานกว่า 30 ปี 4.4 ส่วนอีกท่านหนึ่งนั้น ตนไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ก็ขอขอบพระคุณโดยที่ไม่ทราบไว้ ณ ที่นี้

ในโอกาสนี้ตนขอประทานอภัยทั้ง 4 ท่านที่เลือกตนแล้ว แต่ตนกลับสละสิทธิในการจับสลากด้วยเหตุผลตามข้อ 3 ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

  • สำหรับมิตรรักแฟนคลับกองเชียร์ตนทั้งหลายที่ได้บนบานสิ่งสักดิ์สิทธิ์ขอให้ตนได้เป็น สว. นั้น ท่านทั้งหลายก็รอดตัวกันถ้วนหน้า ไม่ต้องไปแก้บนกันแล้ว ตนขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง

หมายเหตุ การรับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน นั้น เราสามารถทำได้ในทุกบทบาท ไม่จำเป็นต้องมีอำนาจหน้าที่ใดๆ การทำหน้าที่พลเมืองดี ทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 50 ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นก็เป็นการรับใช้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนอย่างครบถ้วนแล้ว นี่คือตัวตน "เหรียญทอง แน่นหนา"