“นายกฯ”เอาจริงสั่งลุยปราบ แก๊งดูดเงินออนไลน์ทุกรูปแบบ

20 ม.ค. 2566 | 05:55 น.

นายกฯ รัฐมนตรี สั่งทุกหน่วยงานบูรณาการ ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์จริงจัง ทุกรูปแบบ ลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย ซิมผี บัญชีม้า เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม

ในวันนี้ (20 ม.ค. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงาน ในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างเด็ดขาด ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่งปราบปรามการ ทั้งการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย ปัญหาซิมผี และบัญชีม้า

การแก้ปัญหาการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศผิดกฎหมาย กสทช. ได้กำชับผู้ให้บริการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตข้ามประเทศ รวมทั้งตรวจสอบหาบริเวณที่มีการกระทำความผิด รวมถึงตัวผู้กระทำผิด

การแก้ปัญหาซิมผี เร่งให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งเจ้าของซิมโทรศัพท์มายืนยันตัวตน         

  • ผู้มี 100 ซิมขึ้นไป รวมกว่า 8,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมกราคม 2566
  • ผู้มี 30 ซิมขึ้นไป รวมกว่า 22,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมีนาคม 2566
  • ผู้มี 5 ซิม ขึ้นไป รวมกว่า 380,000 ราย ให้ยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน 2566

การแก้ปัญหาบัญชีม้าที่นำไปใช้กระทำผิดกฎหมาย สำนักงาน ปปง. ได้จัดทำประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยได้แจ้งรายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมาย ให้สถาบันการเงินดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำชับให้สถาบันการเงิน เร่งปรับปรุงและพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้เท่าทันต่อรูปแบบการหลอกลวงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยต้องยกระดับการจัดการภัยหลอกลวง ภัยทุจริต เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร พร้อมกำหนดแนวปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยเร็ว 

อย่างไรก็ตาม ธปท. จะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคการเงิน ในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อวางมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ในการกำหนดแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลการทุจริต และบัญชีม้า ระหว่างธนาคาร เพื่อลดจำนวนบัญชีม้า และลดความเสียหายจากการถูกทำทุจริต

อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ให้เป็นรูปธรรม โดยทาง ดีอีเอส อยู่ระหว่างเสนอ (ร่าง) พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเร่งแก้ปัญหาดังกล่าว