เลือกตั้งอบต. 2564 อยากเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกทำได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ย. 2564 เวลา 17:13 น. 232

เลือกตั้งอบต. 2564 เตือน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง-ผู้สมัคร อบต. พึงระวังทำผิดกฎหมาย กกต. ตอบ คนรุ่นใหม่อยากถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเก็บไว้เป็นที่ระลึกทำได้หรือไม่ เช็คเลย

การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) จำนวน 5.3 พันแห่งทั่วประเทศในรอบ 8 ปีที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น.นี้

เมื่อลองเทียบเคียงข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 19,196,850 คน

ในจำนวนนี้มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นครั้งแรก แล้วอาจนึกอยากถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกในการออกไปใช้สิทธิเลืกตั้ง เนื่องจากประเทศไทยห่างหายจากการเลือกตั้ง อบต.มานาน แต่ทราบกันหรือไม่ว่า การกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง มีโทษทั้งจำทั้งปรับได้   

ข้อมูลล่าสุด กกต.ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ และข้อพึงระวังการกระทำความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งนายก อบต.และนายก อบต.ทั่วประเทศในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ โดยข้อพึงระวังในวันเลือกตั้ง อบต. 2564 ดังเช่น 

ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำมาออกเสียงลงคะแนน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000- 200,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งที่จะทำให้เห็นเครื่องหมายในช่องลงคะแนน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ 

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงให้คนอื่นเห็น ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เลือกตั้งอบต. 2564 อยากเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกทำได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ

ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ กระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใดฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี 

รวมถึงห้ามมิให้กระทำการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป, ห้ามผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่พยายามลงคะแนนเสียง, ห้ามผู้ใดจงใจกระทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย และห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่ เป็นต้น 

เลือกตั้งอบต. 2564 อยากเซลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกทำได้ไหม ที่นี่มีคำตอบ

นอกจากนี้กฎหมายยัง ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น.ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พฤศจิกายน 2564) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พฤศจิกายน 2564) หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ทั้งยังห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (27 พฤศจิกายน 2564) จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (24.00 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

และห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง หรือนำกลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าจ้าง

นอกจากนี้ หากผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด 10 ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัด ให้มีการเล่น

ถ้าเป็นการกระทำของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้น

ทั้งนี้ หากพบเห็นการทุจริตเลือกตั้ง สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางแอปพลิเคชัน "ตาสับปะรด" หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 8860 ,0 2141 8579 และ 0 2141 8859 หรือศูนย์บริการสายด่วนเลือกตั้ง 1444

แท็กที่เกี่ยวข้อง