วิธีตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต.64 ผ่านช่องทางออนไลน์ เช็คที่นี่

14 พฤศจิกายน 2564

เลือกตั้งอบต. 2564 แนะ วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "นายก อบต.-สมาชิก อบต." ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ยุ่งยาก ทำได้ง่ายด้วยตัวเอง เช็คเลย

นับถอยหลังเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งอย่าลืมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกันได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดไว้ให้ สำหรับผู้ที่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้เพียงแค่คลิกเข้าไปที่

1.เว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อใช้ในการค้นหาซึ่งจะปรากฎข้อมูล ดังต่อไปนี้

  • สิทธิการเลือกตั้ง
  • ลำดับที่
  • เขตเลือกตั้ง
  • หน่วยเลือกตั้ง  

2.เว็บไซต์ www.ect.go.th

3.ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ 

iOS : https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

หลังจากนั้นให้คลิกไปที่เมนู "ตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและสิทธิเลือกตั้ง" เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส่วนผู้ที่ "ไม่มี" สมาร์ทโฟน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต.2564 ได้ตามช่องทางปกติได้ ดังนี้

  • ศาลากลางจังหวัด
  • ที่ว่าการอำเภอ
  • ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง
  • จากเอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งไปยังเจ้าบ้าน

วิธีตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต.64 ผ่านช่องทางออนไลน์ เช็คที่นี่

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใด พบว่า ตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่า มีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน หรือภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ 

วิธีตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต.64 ผ่านช่องทางออนไลน์ เช็คที่นี่