การเลือกตั้งอบต. 2564 ลงคะแนนอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 7:30 น. 3.2k

การเลือกตั้งอบต. 2564 กรมอนามัย เปิดกฎเหล็ก 6 ข้อ แนะ ลงคะแนนเลือกตั้ง "นายก อบต.-ส.อบต." อย่างไรให้ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

ในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (สมาชิก ส.อบต.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในห้วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้น 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้กว่า อบต.กว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศมีการเลือกตั้งซึ่งหลายพื้นที่ยังพบสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้เข้ม 6 ข้อปฏิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้

1.สถานที่เลือกตั้งควรมีการระบายอากาศที่ดี ไม่แออัด

2.ในหน่วยเลือกตั้งต้องกำหนดจุดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้สิทธิในทุกหน่วยเลือกตั้ง ทั้งก่อนและหลังเข้าคูหา

3.ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ หากพบว่า มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อไม่ให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนอื่น และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการต่อไป

4.ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิและผู้ที่อยู่ในหน่วยเลือกตั้งสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

5.จัดระยะห่างของผู้ที่มา  ใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังคูหา เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างกัน

6.ควรมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ หรืออาจให้ประชาชนนำปากกาส่วนตัวมาเอง ซึ่งสามารถทำได้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา ระหว่างเดินทางที่ต้องใช้รถขนส่งสาธารณะ ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

 

 

พกเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการล้างมือ และเมื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเลี่ยงการรวมกลุ่ม พูดคุย โดยใช้เวลา ให้น้อยที่สุด เมื่อกลับถึงบ้านให้รีบอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 นพ.สุวรรณชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง