ศาลให้ประกันตัว 9 แกนนำ เยาวชนปลดแอก ห้ามทำผิดซ้ำ

20 ส.ค. 2563 เวลา 12:08 น. 479

เมื่อเวลา 18.29 น. วันที่ 20 ส.ค. 2563 ที่ศาลอาญา ถรัชดาภิเษก ศาลอาญาเผยแพร่เอกสารข่าวกรณีฝากขัง 9 ผู้ต้องหา แกนนำคณะประชชนปลดแอกในวันนี้ ว่า พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องขอหมายขัง นายบารมี ชัยรัตน์ นางสาวสุวรรณา ตาลเหล็ก นายกรกช แสงเย็นพันธ์ นายธานี สะสม นายเดชาธร บำรุงเมือง นายณัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์ นายทศพร หอกศ สินสมบุญ นายธนายุทธ ณ อยุธยา และนายอานนท์ อำภา ผู้ต้องหาเพื่อทำการสอบสวน ทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดยื่นคำคัดค้นคำร้องขอหมายขังดังกล่าว ศาลลงนั่งพิจารณาไต่สวนคำร้องขอหมายขัง โดยมีทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดเข้าร่วมฟังการไต่สวนในห้องพิจารณา ก่อนการไต่สวนศาลได้อธิบายคำร้องขอฝากขังของพนักงานสอบสวนและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ต้องหาทั้งหมดทราบ แล้วไต่สวนพนักงานสอบสวนผู้ร้อง

 

ต่อมา ศาลได้อ่านคำสั่งคำร้องดังกล่าวให้พนักงานสอบสวน ผู้ร้อง ผู้คัดค้านทั้งหมดและทนายความของผู้ต้องหาทั้งหมดฟัง และมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องและข้อคัดค้นแล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอญา มาตรา 87 ได้วางหลักเกณฑ์การควบคุมตัวไว้เป็นขั้นตอนเพื่อคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพของประชชน เมื่อคดีนี้พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหา ในวันที่ 19 สิ่งหาคม 2563 และวันที่ 20 สิ่งหาคม 2563 วันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด มายื่นคำร้องขอฝากขังในวันนี้ ยังอยู่ในระยะเวลาที่พนักงานสอบสวนสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วรรคสาม

ส่วนที่ผู้ต้องหาคัดค้านว่าผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่และปรกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง คดีนี้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งมีข้อหาอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสาม ซึ่งตามกฎหมาย เมื่อเป็นกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีเหตุจำเป็นการเพื่อการสอบสวน พนักงานสอบสวนชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ออกหมายขังได้ โดยที่พนักงานสอบสวนองเหตุขออนุญาตฝากขังว่า การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบสวนพยานเพิ่มเติมอีก และรอผลการตรวจพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้มือและผลการตรวจประวัติการต้องโทษ

 

ดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจขอสอบสวนพยานดังกล่าวได้ เมื่อเป็นการร้องฝากขังครั้งที่ 1 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีเวลาสอบสวนเพียง 48 ชั่วโมง กรณีจึงมีเหตุจำเป็นเพื่อการสอบสวนต่อไป ส่วนข้อคัดค้านอื่นไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาให้ตามขอ นอกจากนี้ศาลได้แจ้งสิทธิการขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ผู้ต้องหาทราบแล้วว่า ผู้ต้องหสามารถ ยื่นคำร้องขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ทันที่หรือสามารถยื่นคำร้องขอประกันตัวได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

หลังจากศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งหมด ผู้ขอประก้ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ผู้ต้องหาทั้งหมด ศาลพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดระหว่างสอบสวนตลอดจนถึงชั้นพิจารณาชั่วคราว โดยมีประกันในวงเงินคนละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน แต่มีเงื่อนไขห้มกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีก มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน ศาลได้แจ้งคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวดังกล่าวและปล่อยตัวผู้ต้องหาแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม...ตำรวจจับ "ฮอคกี้" เจ้าของประเทศกูมี (มีคลิป)