นายกฯ หารือ ผู้บริหารธนาคาร Intesa Sanpaolo แลกเปลี่ยนข้อมูล Green bonds

19 พ.ค. 2567 | 10:03 น.

นายกฯ หารือ ผู้บริหารธนาคาร Intesa Sanpaolo ธนาคารชั้นนำของอิตาลี แลกเปลี่ยนข้อมูล Green bonds ขอรับการสนับสนุนการลงทุนใน Mega Project ไทย

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนาย Nicola Doninelli, Executive Director, Corporate and Investment Banking ของธนาคาร Intesa Sanpaolo ณ ห้อง Duomo ชั้น 1 โรงแรม Park Hyatt Milan ธนาคาร Intesa Sanpaolo เป็นธนาคารชั้นนำของอิตาลีผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้ารายบุคคล รายบริษัท และการบริหารความมั่งคั่ง โดยให้บริการลูกค้ากว่า 13.6 ล้านคนในกว่า 3,300 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีสาขาในต่างประเทศอีกกว่า 900 สาขาทั้งในทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา

นายกฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในหลายด้านทั้ง เพื่อแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศ

นายกฯ ยินดีที่ธนาคารสนใจมีความร่วมมือกับประเทศ เป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการเงินและธุรกิจของธนาคารในต่างประเทศ พร้อมขอรับการสนับสนุนจากธนาคารในการลงทุนใน Mega Project ของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการ Landbridge ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง เชื่อมโยงอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อให้เป็นช่องทางลัดในการขนส่งสินค้าและประหยัดค่าขนส่ง

นายกฯ หารือ ผู้บริหารธนาคาร Intesa Sanpaolo แลกเปลี่ยนข้อมูล Green bonds

 

นอกจากนี้ ทางธนาคารพร้อมจะสนับสนุนการออกพันธบัตร sustainability linked bond ของรัฐบาลไทย โดยจะมีการเชิญชวนให้กองทุนที่เน้นการลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศมาร่วมลงทุน.