svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ

23 สิงหาคม 2564

จังหวัดสงขลา ม.อ. และ บ.โชติวัฒน์ จับมือ จัดทำ Factory Sandbox นำร่องการควบคุมเชื้อโควิด-19 ในโรงงาน และรักษาความต่อเนื่องสายพานการผลิต เป็นต้นแบบสำหรับโรงงานในสงขลาและของประเทศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564   จังหวัดสงขลา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  และบริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการ Songkhla  Factory Sandbox  ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน รักษาความต่อเนื่องการสายการผลิต เป็นต้นแบบให้โรงงานในจังหวัดสงขลา และโรงงานทั่วประเทศ 
   ผู้ว่าฯสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบสงขลาแฟคตอรีแซนด์บ็อกซ์ที่บ.โชติวัฒน์ฯ  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และนายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้การต้อนรับ 
    

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวขอบคุณบริษัทโชติวัฒน์ฯ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่พัฒนาการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมทั้งระบบ

 

ตั้งแต่การตรวจคัดกรองเชิงรุก การสอบสวนโรค และการแยกกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยง การควบคุมพื้นที่เฉพาะ การรักษาผู้ป่วยด้วยโรงพยาบาลสนามภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบการครองเตียงสำหรับผู้ป่วยจากชุมชน การส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปการรักษายังโรงพยาบาลหลัก อย่างมีระบบทันท่วงที และการใช้ระบบอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน เป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่น ๆ ต่อไป 

"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ

"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมาก ให้กับโรงงานในจังหวัดสงขลา และโรงงานทั่วประเทศ ทำให้การทำงานในโรงงานสามารถเดินต่อได้ ได้ประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและการแพทย์
    

รองศาสตราจารย์ พญ. มณฑิรา ตัณฑนุช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ตระหนักถึงผลกระทบต่อเสถียรภาพในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิต ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา จึงหารือร่วมกันกับคณะทำงาน เพื่อนำประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วย ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผนวกกับระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศบนแพลตฟอร์ม https://home.songkhla.care/ ต่อยอดเป็นระบบโรงพยาบาลสนามในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation, FAI) 
    

โดยเมื่อประเมินอุบัติการณ์ของโรค และความพร้อม  จึงพิจารณาให้ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการภายใต้โครงการนำร่อง ตามความเห็นชอบจาก สสจ สงขลา และการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เขต 12 ส่งมอบกล่อง “หาย-ห่วง” อาหารทั้ง 3 มื้อ การดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดเตรียมรถพยาบาลส่งต่อการรักษาผู้ป่วย มายังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ

"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาวิตร์ ตัณฑนุช คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รายงานว่า  การดำเนินมาตรการควบคุมพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ตามแนวทาง ศบค. เริ่มจากการตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ด้วยวิธีการตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Test Kit, ATK) สามารถรู้ผลได้ภายใน 15 นาที ลดเวลาในการกักตัวพนักงาน เปรียบเทียบวิธี RT-PCR  มีความแม่นยำและความไวในการตรวจสูง แต่ต้องรอผล 24-48 ชั่วโมง 
    

ผลการทดสอบใช้ ATK ในโรงงานพบว่า ชุดตรวจผ่านน้ำลายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา (อย.)  สามารถลดการบาดเจ็บและอาการไม่พึงประสงค์ในโพรงจมูก ลดความเสี่ยงผู้ตรวจจากละอองฝอยการไอ-จามของพนักงาน ระหว่างรับการตรวจ  ลดระยะเวลาการกักตัวรอผลตรวจ พนักงานมีความพึงพอใจในการตรวจผ่านน้ำลายมากกว่าการตรวจผ่านโพรงจมูก  
    
"สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ   

 พนักงานที่ผลตรวจเป็นบวกจะส่งต่อเข้ารักษาใน FAI และพนักงานที่มีผลการตรวจเป็นลบจะเข้าสู่ระบบแยกพักในสถานที่ควบคุม(Bubble&Seal)  ที่โรงงานจัดไว้  สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับชุมชน สามารถวางแผนบริหารการผลิตและกำหนดพื้นที่ควบคุมภายในโรงงานให้สอดคล้องกับแนวทาง “ตรวจ รักษา ดูแลและควบคุม”ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    

นายเสกสรร เลิศรัตนาพร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ  บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน) รายงานว่า  พนักงานปฏิบัติงานในบริษัท จำนวน 3,712 คน เป็นคนไทย 2,087 คน ต่างชาติ 1,625 คน มีพนักงานเข้าสู่ระบบ bubble and seal จำนวน 2,621 คน  โดยได้มีการจัดการที่พักในโรงแรม และรถรับส่งกลุ่มคนงานชาวต่างประทศ ตั้งแต่ วันที่ 1-28 สิงหาคม 2564 และจัดที่พักในโรงแรมและรถรับส่งให้กับคนงานชาวไทย ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564  พร้อมอาหาร 3 มื้อ ให้กับพนักงาน 
    

มีพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานเนื่องจากโรงงานลดกำลังการผลิต จำนวน 824 คน และมีพนักงานที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไข bubble อาทิ ตั้งครรภ์ ลาคลอด WFH พักรักษาตัว จำนวน 267 คน สามารถวางแผนบริหารการผลิต โดยนำพนักงานเข้าปฏิบัติงานในเฟส 1 จำนวน 1,826 คน และ เข้าปฏิบัติงานในเฟส 2 จำนวน 795 คน  
   "สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ  

นายจิรัฎฐ์ ชัยสุนทรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายห้องเย็นและผู้ประสานงาน ATK/FAI รายงานการตรวจเชิงรุก การเตรียมพื้นที่ และการดูแลพนักงานใน FAI ข้อมูล ณ 21 ส.ค. 64 ไม่พบผู้ป่วยใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 2  มีผู้ป่วยสะสม 36 ราย รักษาตัวใน FAI 28 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม  5 ราย หายป่วย 3 ราย การนำ ATK ตรวจคัดกรองพนักงาน ทำให้การคัดแยกและควบคุมการแพร่ระบาดภายในโรงงานลดลงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สร้างความเชื่อมั่นในการอย่างร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่างชุมชนและโรงงาน
    

นพ. พุฒิพร พุทธวิบูลย์ รายงานการใช้งาน https://home.songkhla.care ลงทะเบียน การติดตามอาการผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถส่งต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที  มีระบบประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทฯ ในการดูแลสวัสดิการพนักงาน เพิ่มขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

นายสมนึก โชติวัฒนพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวสรุปว่า  บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  และขอบคุณ ม.สงขลานครินทร์  ที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือบริษัทฯ ในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดในโรงงาน  

ปัจจุบันพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 800 คนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอ จึงขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฯ และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา สนับสนุนวัคซีนให้กับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา เพื่อให้ดำเนินโครงการนำร่อง Songkhla Factory Sandbox ได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 

จากนั้น แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมให้กำลังใจพนักงาน ที่พักรักษาตัวใน FAI ผ่านระบบ VDO call และส่งพนักงานที่รักษาตัวจนกำหนด 14 วัน จำนวน 22 คน ไปยังสถานที่แยกกักตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าปฏิบัติงานตามระบบ Bubble and Seal ในเฟสถัดไป "สงขลา"จับมือบ.โชติวัฒน์ฯนำร่องทดสอบ Factory Sandbox ต้นแบบประเทศ