ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้"EVไร้คนขับ"

30 ก.ค. 2564 | 10:55 น.

    ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ GISTDA  ถ่ายทอดความรู้การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า (EV Car) ภายใต้โครงการพื้นที่ต้นแบบการทดสอบนวัตกรรม 5G เพื่อการพัฒนายานพาหนะไร้คนขับ ต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA (จิสด้า)  เปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car) ผ่านระบบ ZOOM และ เฟชบุคไลฟ์ ผ่านเพจสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นิสิต นักศึกษา บุคลากร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชน กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรม 
   ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"  

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี  ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (องค์การมหาชน)  รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.  รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. ร่วมงาน
    

กิจกรรมนี้มีนายทศวรรษ ฟูเกียรติสุทธิ์ นักพัฒนานวัตกรรม จาก GISTDA และรศ.ดร.ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการพื้นที่ต้นแบบการทดสอบนวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับนำทางด้วยเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร
ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"     

ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car)

 

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพื้นที่ต้นแบบการทดสอบนวัตกรรม 5G (Sandbox) เพื่อการพัฒนาพาหนะไร้คนขับนำทางด้วยเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง (GNSS) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม
    

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง และนำทางด้วยดาวเทียม ในชีวิตประจำวัน เราสัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่าง โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ นาฬิกา ล้วนแล้วแต่พึ่งพาเทคโนโลยี GNSS แทบทั้งสิ้น

ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"

การพัฒนาพาหนะไร้คนขับ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต เนื่องจากสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ เป็นตัวเลือกในการเดินทางสำหรับคนที่ไม่สามารถขับรถได้ การประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรกรรม การขนส่ง และอุตสาหกรรมต่างๆ  
ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"     

 

ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การเรียนรู้เทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถเชื่อมโยงการใช้งานจริงที่ยั่งยืน เป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดการส่งเสริมเทคโนโลยีเชิงตำแหน่งความละเอียดสูง รองรับความร่วมมือการทดสอบเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีการใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่งรายละเอียดสูง (GNSS) และเทคโนโลยี 5G

 

เพื่อให้เกิดการให้บริการข้อมูล และการใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ เพื่อประยุกต์ใช้ในหลายภาคส่วน สามารถก่อให้เกิดการสร้างสรรค์มูลค่า ได้จริงอย่างยั่งยืน

ม.สงขลานครินทร์ถ่ายทอดองค์ความรู้\"EVไร้คนขับ\"