svasdssvasds

ทีเอ็มบีธนชาตคัด SSF-RMF ตัวท็อป โค้งท้ายปี 64

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 พ.ย. 2564 เวลา 2:51 น.

ทีเอ็มบีธนชาต เลือก SSF-RMF ตัวท็อป ในช่วงโค้งสุดท้าย ปี 2564 ส่งเสริมคนไทยให้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดโปรโมชันช่วยประหยัดภาษี

นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)เปิดเผยว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้าย สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุน เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) สามารถตอบโจทย์ในเรื้องนี้ได้ เพราะเป็นการลงทุนเพื่อการออมในระยะยาวที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ แต่จุดเด่นและเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละกองทุนจะมีความแตกต่างกัน

 

นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)

ธนาคารขอแนะนำว่า สำหรับคนที่มีช่วงอายุ 18-45 ปี ให้เน้นซื้อ SSF ก่อน เพราะใช้ระยะเวลาการถือครองแค่ 10 ปี ซึ่งมีทั้งกองทุนแบบปันผลและไม่ปันผล และสำหรับคนอายุ 45 ปีขึ้นไป ให้ซื้อ RMF

สําหรับเงื่อนไขการลงทุน SSF และ RMF มีดังนี้ ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ทั้งปี โดย SSF มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 200,000 บาท และมีระยะเวลาการถือครอง 10 ปี แบบวันชนวัน ส่วน RMF มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 500,000 บาท และจะขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และต้องถือกองทุนมาอย่างน้อย 5 ปี นับวันชนวัน

 

การลงทุนทั้ง SSF และ RMF วงเงินรวมที่ไม่เกินนั้นเป็นการรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณ (กองทุน SSF, กองทุน RMF, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ, กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญ) 

สำหรับกองทุน SSF และ RMF ที่ทีเอ็มบีธนชาตคัดสรรมารองรับความต้องการของนักลงทุน จะมีทั้งกองทุนที่เน้นผลตอบแทน กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศทั่วโลก  หุ้นเทคโนโลยี โดยกองทุน SSF ได้แก่

 

  • กองทุนเปิดยูไนเต็ด ตราสารทุนเพื่อการออม (UOBEQ-SSF)
  • กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-EG-GCG-SSF)
  • กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTECHSSF)
  • กองทุนยูไนเต็ด ตราสารทุน เพืAอการออม (UOBEQ-SSF)
  • กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพืAอการออม (T-EG-GCG-SSF)

 

สำรับกองทุน RMF ได้แก่

  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF)
  • กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF)

 

ทั้งนี้ ทีเอ็มบีธนชาตส่งเสริมให้คนไทยลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ทั้งวันนี้และอนาคต พร้อมสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปีกับโปรโมชันกองทุนลดหย่อนภาษีปี 2564 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564 โดยการลงทุนทุก ๆ 50,000 บาท จะได้รับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market) จํานวน 100 บาท

 

อย่างไรก็ตาม แม้ช่วงที่ผ่านมา ทั่วโลกจะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 อย่างยาวนาน ทำให้ภาวะตลาดหุ้นโดยรวมมีความผันผวนรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้ แต่ทีเอ็มบีธนชาต ก็ยังสนับสนุนให้ทุกคนลงทุนอย่างต่อเนื่อง ด้วยกองทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของแต่ละคนสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลา

 

“ทีเอ็มบีธนชาตส่งเสริมให้คนไทยสร้างวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่ออนาคตผ่านกองทุนรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ่น ทั่งวันนี่และอนาคต โดยมองถึงโอกาสในระยะยาวมากกว่าสถานการณ์ระยะสั่นๆ ที่สําคัญควรเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์และมีความเสี่ยงตามที่ตัวเองยอมรับได้”นางกิดาการกล่าว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด