สมาคมบลจ.แจง ไม่เกี่ยวข้องกับ AIMC Global

03 พ.ย. 2564 | 08:09 น.

สมาคมบลจ.ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับ AIMC Global แอบอ้างชื่อที่คล้ายคลึงกับ AIMC โฆษณาชวนเชื่อ ให้ประชาชนหลงผิดว่าเป็นการลงทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

กรณีมีผู้ใช้ชื่อ AIMC Global ที่สอดคล้องกับชื่อย่อของ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ทำการชักชวนประชาชนให้นำเงินมาลงทุน โดยลงทุนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 100 เหรียญถึง 500 เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 0.8% ต่อวัน ซึ่งหากลงทุนตั้งแต่ 600-3,000เหรียญสหรัฐฯ จะได้รับเงินปันผล 1% ต่อวัน และโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ประชาชนหลงผิดว่าเป็นการลงทุนกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies – AIMC) เปิดเผยว่า AIMC ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ “AIMC Global” และ   AIMC Global ไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนภายใต้ใบอนุญาตที่ได้รับจากกระทรวงการคลัง และไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ดังนั้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ AIMC ได้ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

 

ทั้งนี้ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 โดยได้รับอนุมัติจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร มีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์รวมของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อการลงทุน พัฒนาหลักเกณฑ์และมาตรฐานอันดีในการประกอบธุรกิจจัดการลงทุน สนับสนุนการออมและการลงทุนของประชาชน ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศโดยรวม