บลจ.ยูโอบี ขายกองทุน UENHAN รับเศรษฐกิจโลกฟื้น

02 พ.ย. 2564 | 10:05 น.

บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) ขายกอง UENHAN 3-10 พ.ย.นี้ รับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก หลังโควิด-19 คลี่คลาย กระจายการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วโลกทั้งหุ้นเติบโต และหุ้น Megatrends เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ทำให้ภาคการผลิตและบริการกลับมาเติบโต แม้ว่าจะยังเกิดการระบาดรอบใหม่ๆ แต่การระบาดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ทำให้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในบางประเทศได้มีการปรับตัวขึ้น ซึ่งบลจ.ยูโอบี ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของหุ้นในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่อยู่ในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกปี 2564 จะเติบโต 6% และ 4.9% ในปี 2565  ซึ่งเป็นตัวเลขการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาก่อนเกิดโควิด-19 เนื่องจากหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มพัฒนาแล้วสถานการณ์ผ่อนคลายมากขึ้น ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตอย่างปกติ แม้จะยังมียอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น แต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ในขณะที่การเร่งฉีดวัคซีนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

 

“การเปิดเมืองนี้ทำให้เกิดการขยายตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ ภาพรวมของเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงระดับเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายน้อยลง แต่การปรับลดมาตรการ QE และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย น่าจะยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป”นางสาวรัชดากล่าว

นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นในหลายประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แม้จะมีการปรับตัวลงมาบ้างจากความกังวลเรื่องการระบาดของสายพันธ์เดลต้า แต่เศรษฐกิจของบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ เข้าสู่ช่วงกลางของวัฏจักรการเติบโตของเศรษฐกิจ ผลตอบแทนในระยะต่อไปอาจมีแนวโน้มลดลงและผันผวนมากขึ้น

 

บลจ. ยูโอบี มีมุมมองว่า การลงทุนในหุ้นทั่วโลกจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในภูมิภาคที่มีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว รวมถึงการลงทุนในหุ้นภายใต้ธีมที่จะได้ประโยชน์จากรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ

 

 

อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคต ทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นยังมีโอกาสเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ ด้วยกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาด ในช่วงเวลานั้นๆ  ซึ่ง UOB Asset Management สำนักงานใหญ่สิงคโปร์ (UOBAM Singapore) ได้ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การคัดสรรการลงทุน ให้เหมาะกับสภาวะการณ์ตลาดเช่นกัน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ดังนั้น บลจ.ยูโอบี จึงเปิดขายกองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอนฮานซ์ โกรท ซีเล็คท์ ฟันด์ (UENHAN) ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารจัดการโดย UOBAM Singapore ระหว่าง 3-10 พฤศจิกายน ด้วยกลยุทธ์คัดสรรการลงทุนในกองทุนหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละกลุ่ม (Best in class fund) ประกอบกับพอร์ตการลงทุน ณ ปัจจุบัน ครอบคลุมทั้งหุ้นกลุ่มเติบโตที่จะได้รับประโยชน์จากธีมที่เป็นกระแส (Megatrends) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตอบรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

 

 

“กองทุนเปิด UENHAN เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ United Enhanced Growth Select – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) ซึ่งลงทุนแบบ Fund of Funds โดย 60% จะลงทุนในกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และ 40% จะลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนั้น 60% จะใช้กลยุทธ์ Core Strategy การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stocks) ที่มีอยู่ในตลาดโดยทั่วไป ส่วนอีก 40% จะเป็นกลุยทธ์ Thematic Strategy เฉพาะเจาะจงในกลุ่มบริษัททีเติบโตตามกระแสหรือธีมที่กําหนดโดยผู้จัดการกองทุน”นางสาวรัชดากล่าว