บลจ.ไทยพาณิชย์ ส่งกองทุนลุยหุ้นจีน A Shares

02 พ.ย. 2564 | 09:11 น.

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองโอกาสการลงทุนแบบ Active จากหุ้นขนาดกลางและเล็กของตลาด A-Shares เปิดขายกองหุ้นจีน A Shares “SCBASHARES” IPO 2 - 8– พ.ย. นี้

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯเห็นโอกาสเติบโตจากการลงทุนในตลาดหุ้น A-Shares ซึ่งจะเป็นตัวขับคลื่อนเศรษฐกิจจีนในหลาย ๆ กลุ่ม เช่น เทคโนโลยี ภาคการผลิต และด้านนวัตกรรมต่างๆ

 

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด

 

บริษัทฯ จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ (SCB China A Shares Active Equity : SCBASHARES) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยสามารถซื้อได้ในทุกช่องทางรวมถึงผู้สนับสนุนการขายทุกราย

“จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในปัจจุบัน และคาดว่า จะแซงหน้าสหรัฐฯ ในฐานะที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ โดยในตลาด A-Shares นั้น ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กหากเทียบกับตลาดจีน Off shore ซึ่งหุ้น A-Shares จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในหลาย Sectors ครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนเกือบ 4,500 แห่ง มูลค่า Market Cap ประมาณ 13.4 ล้านล้านเหรียญ หรือครอบคุลมประมาณ 65% ของมูลค่าตลาดหุ้นทั้งหมดของจีน”

 

ดังนั้น จึงจะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนในการกระจายพอร์ตสู่กลุ่มธุรกิจที่จะเป็นเศรษฐกิจใหม่ของจีนได้อย่างทั่วถึง และด้วยการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น และ Sector ที่มี Value Added  ทำให้รายได้หลักมาจากภายในประเทศ เช่น การท่องเที่ยว ความบันเทิง Healthcare เทคโนโลยีและยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ได้รับผลกระทบทางการค้ากับสหรัฐฯ น้อยกว่าที่คาด  

 

การที่ MSCI เพิ่ม China A-Shares ในดัชนีตลาดเกิดใหม่ ยังจะทำให้การเพิ่มขึ้นของหุ้นจีนจะเห็นในดัชนีหุ้นทั่วโลกอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้สัดส่วนนักลงทุนต่างชาติในตลาดจีน A-Shares เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

กองทุน SCBASHARES ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PT (USD) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS

 

"กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในหุ้น A-Shares ของจีน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน"

 

ส่วนกองทุนหลักบริหารโดย Allianz Global Investors GmbH เน้นลงทุนในหุ้นหลากหลายกลุ่ม โดยทั่วไปจะลงทุนในบริษัทที่มี Market Cap มากกว่า 1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ และจะไม่ลงทุนในหุ้นที่ไม่มีสภาพคล่องโดยคาดว่าจะ liquidate พอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้ภายใน 1 สัปดาห์

 

สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีหลากหลาย เช่น CATL - บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมชั้นนำของจีน ที่ใช้สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า, WILLSEMI - บริษัทออกแบบ Semiconductor ชั้นนำของจีน, YEIG - ผู้ผลิต EV Separator รายใหญ่ที่สุดในประเทศจีน, Fenjiu Group และ Wuliangye – ผู้ผลิตและจำหน่ายสุราขาวชั้นนำของจีน