svasdssvasds

"โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ"เป็นอย่างไร อาการ สาเหตุ และการรักษา

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 พ.ค. 2565 เวลา 0:07 น. 474

"โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ" โรคที่ส่งผลต่อคุณภาพการนอน พบมากในผู้สูงอายุ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เช็กสัญญาณอาการ สาเหตุ และการรักษา

"ภาวะขากระตุกขณะหลับ" ส่งผลต่อคุณภาพการนอน ทำให้หลับได้ไม่สนิท ผู้ป่วยอาจตื่นระหว่างคืนหลายครั้ง และอาจจะทำให้ง่วงได้ในตอนกลางวัน

 

อ.นพ.ศิกวัส ธนาวิรัตนานิจ ศูนย์นิทราเวช ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระบุว่า โรคนี้สามารถพบได้ในทุกเพศ ทุกวัย แต่โดยมากจะพบในผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 50-65 ปี และอาจพบในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยจะพบอาการรุนแรงในช่วงสองไตรมาสหลัง

 

อาการโรคภาวะขากระตุกขณะหลับ

 

 • มักพบอาการกระตุกหรือมีการขยับที่ขา เข่า หรือ สะโพก แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับอวัยวะอื่น ๆ ได้
 • การกระตุกหรือการขยับนี้มักจะเกิดเป็นจังหวะ โดยทั่วไปอาจเกิดทุก 20-40 วินาที
 • ตัวผู้ป่วยเองอาจไม่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้แต่การกระตุก หรือการขยับขาอาจสร้างความรบกวนให้แก่คนที่อยู่ใกล้ชิด
 • ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งคืนแรกของการนอนหลับ
 • ความผิดปกตินี้อาจพบร่วมกับกลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome)

สาเหตุ

 

โรคนี้อาจไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด แต่โรคนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับโรคอื่น ๆ เช่น 

 

 • โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
 • โรคไต
 • โรคกล้ามเนื้อผิดปกติ หรือ
 • การขาดสารอาหารบางชนิด หรือ
 • โรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ โดยการวินิจฉัยโรคนี้ต้องใช้การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

 

การรักษา

 

 • รักษาตามโรคที่เกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นและใช้ยาในกลุ่ม gabapentin หรือ dopamine agonists

"โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ"เป็นอย่างไร อาการ สาเหตุ และการรักษา