เฮ! ประกันสังคม เพิ่ม รพ. 74 แห่ง รักษา 5 โรคร้ายแรงฟรี

09 ต.ค. 2566 | 20:15 น.

เฮ ผู้ประกันตน สปส. เพิ่มชื่อสถานพยาบาล 74 แห่งทั่วประเทศให้สิทธิรักษาผู้ประกันตน 5 โรคร้ายแรงฟรี ด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการ อัปเดตพร้อมตรวจสอบรายชื่อสถานบริการทั้งหมดได้ที่นี่

ข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน หลังจากที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสถานพยาบาลหลายแห่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 ซึ่งเป็นการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนในการเข้าถึงการรักษา ด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการในกลุ่ม 5 โรคร้ายฟรี

ล่าสุด มีรายงานจากกระทรวงแรงงาน โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า  มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลร่วมลงนามเพิ่มเติมอีกรวม 74 แห่งทั่วประเทศเพื่อนำร่องให้บริการกับผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษามากขึ้นด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้น ผู้ประกันตนกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ สปส.จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลง โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  

สำหรับ 5 กลุ่มโรค มีดังนี้ 

1.โรคหัวใจและหลอดเลือด

2.โรคหลอดเลือดสมอง

3.โรคนิ่วในไตและถุงน้ำดี

4.การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

5.การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

ด้านนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า จากรายงานผลการดำเนินงานของ สปส. ที่ได้ร่วมกับสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2566 มีผู้ป่วยเข้ารับการทำหัตถการแล้วจำนวน 8,620 ราย

จากการประเมินผล พบว่า ผู้ประกันตนมีความพึงพอใจที่ได้รับการรักษาเป็นไปตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยไม่มีอัตราการเสียชีวิต

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ

  • สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ สปส.จะติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เท่าเทียม มีคุณภาพ เพื่อผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯ 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ www.sso.go.th โดยไปที่ดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม หรือ คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ (รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม 74 แห่ง สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566)