8 วิธีป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก "ไข้หวัดใหญ่"

27 ก.ย. 2566 | 08:55 น.

กรมการแพทย์ แนะประชาชนป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจาก "โรคไข้หวัดใหญ่" ตลอดช่วงหน้าฝนนี้เพียงแค่ลงมือทำ 8 วิธีนี้ง่าย ๆ ทำได้ด้วยตัวเอง คลิกอ่านรายละเอียดได้เลย

"ไข้หวัดใหญ่" เกิดจากการติดเชื้ออินฟลูเอนซ่า (Influenza Virus) เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปีและระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันโดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลราชวิถี แนะนำวิธีป้องโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนเพื่อสามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า ไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) ซึ่งทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่นั้น สามารถจำแนกออกเป็น 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ ชนิดเอ บี ซีและดี ซึ่งชนิดเอและชนิดบี มักก่อให้เกิดไข้หวัดตามฤดูกาล 

ผู้ป่วยอาจมีอาการเริ่มต้นเหมือนไข้หวัดทั่วไป ( Common cold) ส่วนใหญ่สามารถหายได้ใน 1-2 สัปดาห์แต่บางรายอาจมีความรุนแรงทำให้เกิดปอดอักเสบและเสียชีวิตได้โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

การติดเชื้อไข้หวัดใหญ่จะคล้ายคลึงกับไข้หวัดทั่วไป คือ ติดต่อโดยการหายใจเอาละอองน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ป่วยที่ไอหรือจาม และการสัมผัสมือหรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ โทรศัพท์ ของเล่น รีโมทโทรทัศน์ เมื่อใช้มือมาขยี้ตา แคะจมูก เชื้อโรคก็จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยง่าย 

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่มักแสดงอาการที่อาจทำให้ท่านสับสนกับไข้หวัดทั่วไป โดยอาการแสดงเด่น ๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ไอแห้ง มีน้ำมูกใส คัดจมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีไข้สูง อ่อนเพลีย โดยอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันที

วิธีการรักษาส่วนใหญ่รักษาตามอาการเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ในผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการรุนแรงจะพิจารณาให้ยาฆ่าไวรัส (Antivirals) ซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส  ทำไห้ลดระยะเวลาอาการเจ็บป่วย ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล และลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น

ความจำเป็นในการใช้ยานี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคและความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย แพทย์อาจพิจารณาสั่งจ่ายในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง มีความเสี่ยงสูงหรือมีความจำเป็นในการใช้

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี

ด้าน นพ.ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลราชวิถี แนะนำวิธีการการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ว่า สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้  

1.หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ 

2.ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร เป็นต้น 

3.ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด หรือถ้าจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัย 

4.รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง 

5.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 

6.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

7.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด 

8.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นต้น 

ที่สำคัญ คือ ควรใส่หน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ เช่น โรงพยาบาล สถานีขนส่งสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดที่มีคนจำนวนมาก เป็นต้น

ด้วยวิธีข้างต้นเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้เราห่างไกลจาก "โรคไข้หวัดใหญ่" นี้ไปได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง 

โรคไข้หวัดใหญ่