"สิทธิบัตรทอง" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน 24 รายการฟรี

06 กันยายน 2566

ข่าวดี "สิทธิบัตรทอง" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้านฟรี 24 รายการ ผู้ป่วยนอก (OP) 22 รายการ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) อีก 2 รายการ มีอะไรบ้าง เช็คเงื่อนไข รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

ข่าวดี ผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทและประชาชนคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและให้บริการผู้มีสิทธิบัตรทอง

ด้วยการสนับสนุนการจัดบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ห้องแล็บ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่เข้าร่วมให้บริการใกล้บ้าน (Lab Anywhere)" โดยมี สปสช.เขต ทำหน้าที่เป็นผู้จัดเครือข่าย 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การเปิดทางเลือกในการรับบริการแล็บให้กับผู้มีสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งทั้งกรณีเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกที่สถานพยาบาลเป็นผู้ส่งต่อ และบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ 2 รายการ ที่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการได้นั้น เป็นบริการที่ประชาชนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานได้เช่นเดียวกับการรับบริการที่โรงพยาบาล

สิ่งที่ให้บริการ

  • บริการเจาะเลือด
  • เก็บสิ่งส่งตรวจ
  • ทำการตรวจวิเคราะห์

รายการบริการมีจำนวน 24 ราย แบ่งเป็น

  • บริการกรณีผู้ป่วยนอก (OP) จำนวน 22 รายการ
  • บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) จำนวน 2 รายการ 

กลุ่มเป้าหมาย

กรณีผู้ป่วยนอก :

เป็นสิทธิที่ให้บริการเฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาทใน "กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง" ที่มี "ใบสั่งการตรวจ" ทางห้องปฏิบัติการจาก "หน่วยบริการที่ดูแล" ครอบคลุมทั้งผู้ที่มารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์และที่บ้าน

กรณีการรับบริการเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้าน กำหนด "เฉพาะผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการที่หน่วยบริการเท่านั้น" เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่นอนติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยชรา ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือกรณีมีความจำเป็น 

ช่องทางการให้บริการ

  • มารับบริการที่คลินิกเทคนิกการแพทย์
  • ให้ไปเจาะเลือดที่บ้าน ในกรณีผู้ป่วยติดเตียงหรือกรณีมีความจำเป็น

ผู้ป่วยนอก (OP)  24 รายการ ตามหมวด 8 หมู่ ดังนี้

1.การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด (Complete Blood Count : CBC)

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar)

3. การตรวจนน้ำตาลสะสม (HbA1C)

4.การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile:Cholesterol, HDL,LDL, Triglyceride) 

5.ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test:SGOT,SGPT,ALK, Total Protein,Total bilitybin, Direct bilirubin, Albumin)

6.การตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)

7.การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

8.การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2 รายการ 

1.บริการตรวจทดสอบปัสสาวะ ในกรณีสงสัยว่าการตั้งครรภ์

2.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ สำหรับประชาชนอายุ 50-70 ปี ทุก 2 ปี

สำหรับทั้ง 2 รายการนี้ตามกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้ โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการคนไทยทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

อัตราการชดเชยค่าบริการ

  • ชดเชยค่าเก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ผลตามรายการบริการที่ สปสช. กำหนด
  • กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านหรือที่พักอาศัยจ่ายเพิ่มเติม 80 บาท

ทั้งนี้ หน่วยบริการไม่สามารถเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้บริการได้

ปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมให้บริการแล้ว 32 แห่ง โดยในจำนวนนี้ 3 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียน โดยในส่วนของคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยและได้เปิดให้บริการ Lab anywhere แล้ว

"สิทธิบัตรทอง" เจาะเลือดตรวจแล็บใกล้บ้าน 24 รายการฟรี

ข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ