เช็คข้อแตกต่างอาการจากโควิด VS ไข้เลือดออก สังเกตุยังไงที่นี่

14 มิ.ย. 2566 | 03:00 น.

เช็คข้อแตกต่างอาการจากโควิด VS ไข้เลือดออก สังเกตุยังไงที่นี่ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขไว้ให้แล้ว หลังประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนช่วงการแพร่ระบาดของโรค

โควิดวันนี้ล่าสุดในประเทศไทยก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ไข้เลือดออกเองก็กำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน

หลังจากที่ไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของทั้ง 2 โรคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" จะพาไปพบกับความแตกต่างของอาการจากโควิด-19 และไข้เลือดออก เพื่อให้สามารถสังเกตุตนเองได้

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า โควิดและไข้เลือดออกเป็น 2 โรคเกิดต่าง แต่อาการคล้ายกัน

โควิดติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ

อาการ

 • ไข้ต่ำ / ไม่มีไข้เลย 
 • ไอ เจ็บคอ
 • มีน้ำมูก
 • ปวดเมื่อย
 • อ่อนเพลีย
 • มีเลือดออกตามผิวหนัง
 • หอบเหนื่อย หายใจลำบาก

ไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

อาการ

 • ไข้สูงลอย 2 - 7 วัน 
 • ปวดเมื่อย ตามตัว
 • อ่อนเพลีย
 • กินอาหารได้น้อย
 • มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง

อย่างไรก็ดี หากมีไข้เกิน 2 วัน หรือไข้ลดลงแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อไข้เลือดออก

เช็คข้อแตกต่างอาการจากโควิด VS ไข้เลือดออก