เปิด 4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงจากไข้เลือดออก มีกลุ่มไหนบ้าง เช็คที่นี่

14 มิ.ย. 2566 | 00:31 น.

เปิด 4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงจากไข้เลือดออก มีกลุ่มไหนบ้าง เช็คที่นี่มีคำตอบ ฐานเศรษฐกิจรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากกรมควบคุมโรคไว้ให้แล้ว พร้อมเผยอาการของโรคไข้เลือดออกที่ต้องรู้

ไข้เลือกดออกเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง หลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

เนื่องจากจะมีผลทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นหานะนำโรค

ประเด็นที่สำคัญก็คือ กลุ่มไหนที่เสี่ยงอันตรายจาก "ไข้เลือดออก" และต้องระวังว่าจะเกิดอาการที่รุนแรง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อหาคำตอบเรื่องดังกล่าวพบว่า

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ

4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงจากไข้เลือดออก 

 • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี 
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน

เปิด 4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงจากไข้เลือดออก มีกลุ่มไหนบ้าง

อาการไข้เลือดออก

 • ไข้สูงเฉียบพลัน
 • หน้าแดงมีผื่น
 • คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
 • อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ
 • เลือดออกตามไรฟัน
 • เลือดกำเดาไหล
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ถ่ายเป็นเลือด

ข้อมูล : กรมควบคุมโรค