เตือน!ไข้เลือดออกระบาดมากเดือนก.ค.-ต.ค.เพราะอะไร เช็คที่นี่

11 มิ.ย. 2566 | 04:23 น.

เตือน!ไข้เลือดออกระบาดมากเดือนก.ค.-ต.ค.เพราะอะไร เช็คที่นี่ หมอยงชี้ไข้เลือดออกจะระบาดมากปีเว้น 1-3 ปี ถ้าดูตามข้อมูลการระบาด ระบุการระบาดระลอกใหญ่เกิดขึ้นก่อนการระบาดของโควิด 19 ในปีพ.ศ 2562

ไข้เลือดออกกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่งมาก หลังจากที่ประเทสไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมขัง โดยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ต้องดูแลเอาใจใส่ ระมัดระวังไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก

ล่าสุดนพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสข้อความผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัว (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความเกี่ยวกับไข้เลือดออกว่า    

ไข้เลือดออก ปีนี้จะระบาดมากตามวงจร

หมอยงให้เหตุผลว่า ไข้เลือดออกจะระบาดมาก ปีเว้น 1-3 ปี ถ้าดูตามข้อมูลการระบาดของ "ไข้เลือดออก" จะมาเป็นระลอกทุก 1-3 ปี ดังแสดงในรูป 

หมอยงเตือนไข้เลือดออกระบาดมากเดือนก.ค.-ต.ค.

การระบาดระลอกใหญ่เกิดขึ้นก่อนการระบาดของโควิด 19  ในปีพ.ศ 2562  

และเว้นช่วงการระบาดในช่วงโควิด ทั้งนี้เพราะหยุดอยู่บ้านกันมาก ปิดโรงเรียน มีการล็อคดาวน์ 

การเดินทางก็น้อยลงการแพร่กระจายเลยน้อยลงทั้งที่การระบาดของไข้เลือดออกเกี่ยวกับยุง ไม่ได้เป็นการติดต่อในระบบทางเดินหายใจ 

จึงว่างเว้นการระบาดใหญ่มาถึง 3 ปี และถ้าตามวงจรปีนี้เป็นปีที่เข้าสู่ภาวะปกติ โอกาสที่จะระบาดเพิ่มขึ้นมีมาก

ฤดูกาลของไข้เลือดออกจะสูงขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการระบาดของโรคทุกคนต้องช่วยกัน ลดการแพร่กระจายของยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มากที่สุด 

และป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด จะเป็นการลดการระบาดของโรคลงได้