svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเลย!รวมรายชื่อจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 6 จุดทั่วไทย

21 กันยายน 2564

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 6 จุดทั้งแบบวอล์ก อิน Walk-in และแบบต้องลงทะเบียนล่วงหน้าในพื้นที่ 4 จังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบรายละเอียดการลงทะเบียนและช่องทางเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่นี่

วันที่ 22 กันยายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"ยังคงรวบรวมข้อมูลจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี ในหลายพื้นที่หลายจุดทั้งในจังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ที่ยังคงเปิดให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน  และบางจุดก็ยังคงเปิดให้วอล์ก อิน Walk-in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยทันที โดยข้อมูลอัพเดทจะมีที่ไหนบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่นี่
 
แบบลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนล่วงหน้า  


1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จ.ชลบุรี 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี ตั้งแต่วันที่ 16-30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก โดยผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นประชาชนที่พักอาศัย หรือ ประกอบอาชีพอยู่ในตำบลหนองข้างคอก ที่มีอายุ 18 ขึ้นไป (ผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตำบลหนองข้างคอกและหนองเขตตำบลหนองข้างคอก)

 

สำหรับหลักฐานที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา (กรณีแรงงานต่างด้าว)
 • หนังสือรับรอง (กรณีนอกเขต) รับรองโดยนายจ้าง / เจ้าของที่พักอาศัย และผู้นำท้องถิ่น /ผู้นำท้องที่รับรอง)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอก จังหวัดชลบุรี เปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน"ซิโนฟาร์ม"ฟรี

 

 


 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จ.ชลบุรี 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” วันที่ 22-24 กันยายน 2564จำนวน 2,750 ราย โดยลงทะเบียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.038-345949 ต่อ 105 หรือ 083-4612998

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินเปิดลงทะเบียนวัคซีน “ชิโนฟาร์ม”

 

3.อบจ.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์" สำหรับผู้พักอาศัยหรือทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้สิทธิสำหรับคนบุคคลที่มีเอกสารรับรองการจ้างงาน หรือหลักฐานที่พักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ  และต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง samutprakanvaccines.com หรือกดลงทะเบียนจาก LINE : @samutprakanvc

อบจ.สมุทรปราการ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์ม "รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์

 

4.เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

 • เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนให้กับเด็กอายุ 12-18 ปีที่ศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล (เรียนในเขตเทศบาลไม่ว่ารัฐบาลหรือเอกชนสามารถลงทะเบียนได้)สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านไลน์ “เทศบาลนครอยุธยาพร้อม”ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนนั้น จะเริ่มฉีดเมื่อราชวิทยาจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม”

 

แบบวอล์ก อิน สามารถเดินทางไปยังจุดฉีดได้เลย 

1.เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 • เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 (เปิดให้วอล์ก อิน เข้ามาฉีดวัคซีนทุกวัน จนกว่าวัคซีนจะหมด) และเปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 
เงื่อนไข-คุณสมบัติ

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

 

เอกสาร

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์
 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2
 • หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4 

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี

 
2.เทศบาลเมืองลัดหลวง จ.สมุทรปราการ 

 • เทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง จ.สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี สำหรับประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่ 20 - 23 ก.ย. 64 และ วันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.

 

หลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน

กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย
 

กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วย

 

เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี