เช็คที่นี่!3 จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน

18 ก.ย. 2564 เวลา 18:12 น. 8.3k

อัพเดท 3 จุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี แบบ Walk in ไม่ต้องลงทะเบียน จะมีที่ไหนบ้าง ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ตรวจสอบข้อมูลพร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่นี่!

วันที่ 19 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดให้ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรี แบบ walk in เฉพาะผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น จำนวน 500 คน  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 •  มีสัญชาติไทย
 •  มีอายุ 18 ปี นับถึงวันฉีดวัคซีน
 • ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด - 19

หลักฐานหรือเอกสารที่ต้องนำมาแสดง 

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

อบจ.อยุธยา เปิดให้ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฟรี แบบ walk in

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศรีสมาน เริ่ม 18 กันยายน 2564 (เปิดให้วอล์ก อิน เข้ามาฉีดวัคซีนทุกวัน จนกว่าวัคซีนจะหมด) และเปิดรับคิวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จ่ายคิวสำหรับผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น)

 

ผู้ที่มีสิทธิสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 • ผู้มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
 • ผู้ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)
 • ผู้พักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล)
 • ต่างด้าวที่ประกอบอาชีพในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด(มีเอกสารรับรองจากนายจ้าง)

คุณสมบัติ 

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาและเบอร์โทรศัพท์
 • ต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (passport) /บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)
 •  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 2
 •  หนังสือรับรองการพักอาศัยจากเจ้าบ้าน/ประธานชุมชน/นิติบุคคล กรณีพักอาศัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 3
 • หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง กรณีต่างด้าวที่ทำงานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามข้อ 4 
   

ทั้งนี้เทศบาลฯขอความกรุณา โปรดทยอยมารับบริการ หากมีข้องสงสัยสอบถามเพิ่มเติม โทร.029609704-14 ต่อ 604 ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลนครปากเกร็ด เปิดให้ประชาชนวอล์ก อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ฟรี วันละ 500 คน


 

เทศบาลเมืองลัดหลวง พระปะแดง จ.สมุทรปราการ เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี สำหรับประชาชนสัญชาติไทยและต่างชาติที่อาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวง (ต.บางจาก, ต.บางครุ, ต.บางพึ่ง ) โดยมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) โดยสามารถวอล์ก อิน ได้ในวันที่ 20 - 23 ก.ย. 64 และ วันที่  27-30 ก.ย. 64 ณ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ  เวลาตั้งแต่ 08.00น.-15.00 น.

 

หลักฐานที่ต้องใช้ยืนยันตัวตน
กรณีสัญชาติไทย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.กรณีที่บัตรประชาชนไม่ได้ระบุว่าอยู่ (ต.บางจาก,ต.บางครุ,ต.บางพึ่ง) ต้องนำหลักฐานยืนยันว่าอาศัย/ทำงาน/ค้าขายอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองลัดหลวงจริง หรือมีเจ้าบ้านที่พักอาศัยรับรองว่าอยู่ในพื้นที่จริงมาด้วย


กรณีชาวต่างชาติ
1. ตัวจริงและสำเนาบัตรสีชมพูหรือพาสปอร์ต​
2.สำเนาทะเบียน​บ้านเจ้าของบ้านที่พักอาศัยและรับรองว่าต่างชาติ (ชื่อ-นามสกุล)พักอยู่ในบ้านนี้จริงไปแสดงที่จุดฉีดวัคซีน​ด้วย

เทศบาลเมืองลัดหลวง เปิด Walk-in ฉีดวัคซีนตัวเลือก“ซิโนฟาร์ม”ฟรี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง