จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รพ.รามาฯ เปิดฉีดกลุ่มเสี่ยงเข็ม 1 เริ่มจอง 26 ส.ค.นี้

25 ส.ค. 2564 | 05:37 น.

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกาศเชิญประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใดๆ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม 1 เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปนะกาศแจ้งว่า ขอเชิญประชาชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ใด ๆ มาก่อน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังนี้

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

- โรคหลอดเลือดสมอง

- โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคเบาหวาน

- โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป

- โรคมะเร็งทุกชนิด

- โรคอ้วน

หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป หรือผู้พิการ

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (เข็ม 1) แจ้งจองฉีดวัคซีน สแกน QR Code หรือลิงก์ https://forms.gle/S6zFnGUxFuMTDpYV7

เริ่มจองตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวนของวัคซีน

กำหนดฉีดวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. ณ Sky Hall ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม รพ.รามาฯ เปิดฉีดกลุ่มเสี่ยงเข็ม 1 เริ่มจอง 26 ส.ค.นี้