รพ.ลานนา3เปิดฉีด"ซิโนฟาร์ม"รอบประชาชน-องค์กร

24 ส.ค. 2564 | 02:22 น.

โรงพยาบาลลานนา 3 เปิดให้บริการวันแรก กลุ่มแรกผู้เข้าฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ทั้งประชาชนทั่วไป และรอบหน่วยงานองค์กร

วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ณ โรงพยาบาลลานนา 3 โรงพยาบาลแห่งใหม่ในซอยสุขเกษม นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา ลงตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย ความพร้อมของการเปิดให้บริการ ทุกจุดบริการ สำหรับวันแรกของการให้บริการ โรงพยาบาลลานนา3  โดยผู้มารับบริการกลุ่มแรกนี้ จะเปิดให้บริการเป็นหน่วยฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ทั้งรอบประชาชนทั่วไป และรอบหน่วยงานองค์กร  

เปิดรพ.ลานนา3บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบประชาชนทั่วไปและองค์กร

นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา  ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์โควิดระบาดในขณะนี้ ประชาชนชาวเชียงใหม่ มีความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดจำนวนมาก โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ที่รับเป็นหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่ในขณะนี้  ทั้งวัคซีนจากการจัดสรรของภาครัฐ  รวมทั้งวัคซีนทางเลือกยี่ห้ออื่นๆ   

รวมทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาล ที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้แก่ประชาชนทั่วไป และหน่วยงาน หรือองค์กร และขณะนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ขอรับการจัดสรร  พื้นที่โรงพยาบาลลานนาเดิมเริ่มคบแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการลูกค้าแล้ว  จึงตัดสินใจย้ายมาเปิดโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อให้บริการ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ได้มากถึงวันละ 800 คน 
รพ.ลานนา3เปิดฉีด\"ซิโนฟาร์ม\"รอบประชาชน-องค์กร

รพ.ลานนา3เปิดฉีด\"ซิโนฟาร์ม\"รอบประชาชน-องค์กร

สำหรับจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม โรงพยาบาลลานนา 3 ได้จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนไว้ ณ บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เนื่องจากมีอาคารสถานที่ค่อนข้างกว้างขวาง จึงสามารถเตรียมการ Social Distancing ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีมาตรการคัดกรองอย่างเป็นระบบ 

โดยมีจุดให้บริการแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือในทุกจุดของการให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมมีการแยกจุดบริการอย่างชัดเจน ทั้งส่วนของประชาชนทั่วไป และส่วนของหน่วยงานองค์กร จากนั้นจะมีการแจกบัตรคิว เพื่อให้ผู้รับบริการเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับ โดยการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลลานนา 3 นี้ เราจะให้ผู้รับบริการฉีดวัคซีนจะนั่งอยู่กับที่ ณ จุดรอฉีดวัคซีน 

จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ พยาบาล เป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้มารับวัคซีนเอง ตั้งแต่การวัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการ 30 นาที หลังฉีดจนเสร็จ โดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
รพ.ลานนา3เปิดฉีด\"ซิโนฟาร์ม\"รอบประชาชน-องค์กร

รพ.ลานนา3เปิดฉีด\"ซิโนฟาร์ม\"รอบประชาชน-องค์กร

โรงพยาบาลลานนา 3 จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ทั้งรอบประชาชนทั่วไป และรอบหน่วยงานองค์กร  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  คิดค่าบริการฉีดคนละ 500 บาท ( 2 เข็ม )  พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถจำนวน มากถึง 1,000 คัน รองรับผู้รับบริการที่มากขึ้น 

 

 โรงพยาบาลลานนา เป็นโรงพยาบาลของครอบครัว เป็นสถานพยาบาลหลักประกันสังคม ซึ่งในวันที่  1 กันยายน 2564 นี้ เราก็มีแผนจะย้ายแผนกผู้ป่วยนอกประกันสังคม โรคเรื้อรัง มาให้บริการที่โรงพยาบาลลานนา 3 เป็นอันดับต่อไป จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ ณ ที่นี้ด้วยครับ นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวทิ้งท้าย