"วัคซีนซิโนฟาร์ม" ดิลิเวอรี เทศบาลชุมแพจัดให้ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง

25 ส.ค. 2564 | 05:30 น.

ขอนแก่นจัดบริการ “ซิโนฟาร์ม” ดิลิเวอรี ส่งมอบให้ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง ตั้งเป้าส่งวัคซีนเข้าถึงประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึง  พร้อมเตรียมแผนกิจกรรมเปิดเมือง เปิดเศรษฐกิจ ฟื้นกิจกรรมประชุมสัมมนาและการแข่งขันกีฬา

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยวานนี้ (24 ส.ค.) ขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จำนวน 4 ราย ระบุว่า เทศบาลเมืองชุมแพ ได้จัดหา วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 30,000 โดส เพื่อสนับสนุนการกระจายฉีดวัคซีนของจังหวัดและรัฐบาล ให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ บริการจัดฉีดวัคซีนถึงบ้าน ผู้ที่มีความจำเป็น ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกระจายวัคซีนดังกล่าว

 

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ หน่วยฉีดวัคซีนในทุกอำเภอ และทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้ปรับเปลี่ยนการออกปฏิบัติการเชิงรุกใน การฉีดวัคซีนให้กับประชาชน “กลุ่ม 608” ซึ่งประกอบด้วย

  1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
  3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

ถือว่าการปรับวิธีในการฉีดวัคซีนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีเยี่ยม ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีวัคซีนทางเลือก ทำให้สามารถกระจายวัคซีนหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจนมากยิ่งขึ้น

วัคซีนซิโนฟาร์มดิลิเวอรี่ ส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง

" ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่นสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 270,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 22 – 23% ของประชากร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้  คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ตัวเลขของการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทั้งหมด จะอยู่ที่ประมาณ 30%”

 

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ยังกล่าวด้วยว่า ทางจังหวัดได้เตรียมการวางแผนที่จะสนองนโยบายของภาครัฐ ให้มีกิจกรรมเปิดเมือง โดยจะต้องดูจากนโยบายของส่วนกลางเป็นสำคัญ นำมาปรับใช้กับพื้นที่ ถึงแม้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะมีการปิดกิจกรรมไม่มากนัก แต่กิจการต่างๆ จะต้องมีการทบทวนในการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่ง

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนสิงหาคมนี้ จังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาอนุญาตให้มีการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ในช่วงระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564 และในช่วงต้นเดือนกันยายนอีก 1 ช่วง ซึ่งเปิดให้มีการแข่งขันในระบบ Bubble and seal และการอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รวมถึงมีการประชุมสัมมนาต่างๆ กิจกรรมในช่วงท้ายปีงบประมาณ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะทำให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ปรับแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้ตรงกับแนวทางของรัฐบาลที่จะต้องมีการเดินควบคู่กันไประหว่างมาตรการป้องกันด้านสาธารณสุข มาตรการฉีดวัคซีนของทางสาธารณสุข ที่จะต้องมีการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการที่งบประมาณได้ไหลลงสู่พื้นที่