อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 26 -30 ส.ค.นี้

24 ส.ค. 2564 | 08:05 น.

อบจ.ลพบุรี เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม วันที่ 26 -30 ส.ค.นี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ เงื่อนไข ช่องทางการจองได้ที่นี่

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศว่า เตรียมเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ใดๆ มาก่อน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนจำนวน 10,400 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย และเริ่มลงทะเบียนในวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2564 

 

ทั้งนี้ประชาชนที่จะลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้องมีคุณสมบัติ และมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้ 


 -บุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


-ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19ด่านหน้าในเขตจังหวัดลพบุรี


- กลุ่มเปราะบาง (พระภิกษุ/นักบวช/ผู้สูงอายุ 70 ขึ้นไป/ผู้พิการ/สตรีมีครรภ์ ตั้งแต่12 สัปดาห์ขึ้นไป)


-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดลพบุรี หรือ ประกอบกิจการ หรือทำงานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี 


-ต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 
 

วันและเวลาลงทะเบียน 

  • เริ่มลงทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ในเวลา 09.30 น. ถึงวันที่  30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. (ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อครบตามจำนวนที่กำหนด)

 

ช่องทางการลงทะเบียน 

  • เฉพาะช่องทางออนไลน์ โดยคลิกที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หรือ คลิกที่นี่ 

 

อบจ.ลพบุรี เปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม 26 -30 ส.ค.นี้