จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 3 ผ่านออนไลน์ถึง 27 ส.ค.นี้

25 ส.ค. 2564 | 04:35 น.

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับจัดสรรวัคซีนโควิด "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล วันนี้ -27 ส.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล เริ่ม 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 27 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. 
ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 3 ผ่านออนไลน์ถึง 27 ส.ค.นี้

มีขั้นตอนดังนี้

เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th หรือ คลิกที่นี่

จองวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 3 ผ่านออนไลน์ถึง 27 ส.ค.นี้

เลือก “คลิกเมนู” ตามประเภทองค์กร/หน่วยงานของท่าน

  • องค์กรขนาด 50 – 999 คน เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 50 – 999 คน”
  • องค์กรขนาด 1,000 คนขึ้นไป เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรร สำหรับองค์กร 1,000 คนขึ้นไป”
  •  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกเมนูสีส้ม “ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
  • โรงพยาบาล เลือกเมนูสีฟ้า “โรงพยาบาล“ยื่นความประสงค์ขอจัดสรรให้ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล”

ทั้งนี้ได้แจ้งว่า กรุณาตรวจสอบจำนวนคนที่ขอรับจัดสรร  ข้อมูลและเอกสารของท่านให้ถูกต้อง ก่อนกด “ยืนยัน” การลงทะเบียน

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์