เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สมุทรสาครล็อตเเรก

05 ส.ค. 2564 เวลา 4:20 น.1.2k

อบจ.สมุทรสาคร ได้รับวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มล็อตเเรก ให้กับผู้ลงทะเบียนจองคิวสำเร็จ โดยจะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบจ. สมุทรสาคร แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า “การฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” (ครั้งที่ 1)” ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 64 นั้น

จะเริ่มดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก ให้แก่ผู้ลงทะเบียนสำเร็จตามลำดับที่จองคิว ณ จุดฉีดวัคซีนที่ท่านได้เลือกไว้ ดังนี้

         1. “รพ.สมุทรสาคร (แลนด์มาร์ค มหาชัย)” จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7 – 16 สิงหาคม 2564*

         2. “รพ.สมุทรสาคร (เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย)” จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2564*

         3. “รพ.กระทุ่มแบน” จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 7 – 18 สิงหาคม 2564*

         4. “รพ.บ้านแพ้ว” จะดำเนินการฉีดตั้งแต่วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2564 (เปลี่ยนสถานที่ให้บริการเป็น หอประชุม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว)

ทั้งนี้ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน/เวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จะได้รับ SMS แจ้งนัดหมายวัน/เวลาเข้ารับบริการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้กรอกไว้ตอนลงทะเบียน หากกรอกหมายโทรศัพท์ผิด / ไม่ได้รับ SMS สามารถตรวจสอบนัดหมายวัน/เวลา ได้ทางเว็บไซต์ “สาครรวมใจ” (http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/) ในช่วงเย็นของวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สมุทรสาครล็อตเเรก

สิ่งที่ต้องเตรียม

         1. บัตรประชาชน (ใช้ได้ทั้งบัตรรุ่นเก่า/บัตรหมดอายุ/บัตรที่ยังไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) 

         2. หลักฐานการลงทะเบียนจากระบบสาครรวมใจ (ลำดับคิวที่ได้จากระบบหลังจากวันที่ 26/07/64) **

         3. ปากกาส่วนตัว 1 ด้าม

         4. บัตรประจำตัวผู้แพ้ยา/แพ้อาหาร (ถ้ามี)

กรณีกรอกข้อมูลที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์ผิดพลาด/ตกหล่น/เกิน เพียงเล็กน้อย (ซึ่งมิได้ส่อเจตนาในการเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นเข้ารับบริการแทนผู้มีสิทธิ์) สามารถใช้หลักฐานตามข้อ 1 และ 2 เข้ารับบริการได้ตามวัน/เวลา/สถานที่รับบริการที่ได้รับการนัดหมาย

 สามารถเข้าไปพิมพ์/บันทึกภาพหน้าจอ หลักฐานการลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ “สาครรวมใจ” (http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/)

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สมุทรสาครล็อตเเรก

ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ/ยังไม่ได้ลงทะเบียน/ลงทะเบียนไม่ทัน

ผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้/ไม่สำเร็จ รอให้มีการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” (ครั้งที่ 2)

คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียน รอบ 2 วันที่ 8 สิงหาคม และจะประกาศรายละเอียด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขให้ทราบอีกครั้งทางเพจ

อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งจะมีเป้าหมายครอบคลุมกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้น ต้องเป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีรายชื่อในทะเบียนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อน

ผู้ประสงค์ขอยกเลิกสิทธิ์ / ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว / ผู้ติดเชื้อ / ผู้อยู่ระหว่างการกักตัว

ต้องทำการสละสิทธิ์ของตนในครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ โดยทิ้งชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนได้ทางกล่องข้อความ (Inbox) เพจ อบจ.สมุทรสาคร

ผู้ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่ว่าจะครบ 2 เข็มหรือไม่ จะถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม

ผู้ติดเชื้อ จำเป็นต้องเว้นช่วงก่อน โดยจะสามารถรับวัคซีนได้ หลังจากหายแล้ว 3-6 เดือน เพื่อความปลอดภัย (นับตั้งแต่วันที่ติดเชื้อ)

ผู้อยู่ระหว่างการกักตัว หากไม่สิ้นสุดกำหนดวันกักตัวทันในวันสุดท้ายของกำหนดการรับบริการ (แตกต่างกันไปในแต่ละจุดฉีด) ต้องสละสิทธิ์ก่อน เพื่อจะให้สามารถลงทะเบียนได้ในครั้งต่อไป

คำถามถามบ่อย

         1. กรณีลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์/ซื้อ-ขายสิทธิ์/หรือสวมสิทธิ์เข้ารับบริการแทนผู้มีสิทธิ์ ทุกกรณี

         2. หากกรอกหมายเลขโทรศัพท์ผิด จะไม่ได้รับ sms นัดหมาย ขอให้ติดตามดูที่หน้าเว็บไซต์ “สาครรวมใจ”

         3. อบจ. และทีมแพทย์ ของดการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ผู้ลงทะเบียนสำเร็จที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว/ผู้ติดเชื้อ/ผู้อยู่ระหว่างการกักตัวที่ยังไม่ครบกำหนด 14 วัน

         4. ขอให้ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน/เวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบริการได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

         5. สำหรับกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว อบจ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาล ทั้ง 3 แห่ง จะจัดชุดเคลื่อนที่ไปให้บริการถึงที่ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ป่วยติดเตียง/ติดบ้าน ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากสถานที่ได้เท่านั้น)

         6. สำหรับผู้มีโรคประจำตัว สามารถทานยารักษาโรคประจำตัวได้ตามปกติ

         7. ผู้ทานยาละลายลิ่มเลือด สามารถทานยาได้ตามปกติ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหน้างาน

เปิดไทม์ไลน์ ฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์ม สมุทรสาครล็อตเเรก

แท็กที่เกี่ยวข้อง